Identyfikator artykułu : 00077427 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Na ekranie LCD wyświetla się komunikat -------------- lub MEDIA [Nośnik].

  Zanieczyszczenia na stykach karty pamięci mogą powodować słabe połączenie elektryczne i w konsekwencji nierozpoznanie karty. Przetrzeć styki karty pamięci za pomocą suchej szmatki lub wacika i ponownie ją włożyć.

  Kiedy wyświetlany jest napis RCVER , trwa przywracanie pliku z informacjami systemowymi na karcie pamięci.


  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Kiedy jest sygnalizowany ten błąd, nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, tylko zaczekać, aż komunikat zniknie.

  UWAGA: Nie dotykać styków rękami ani metalowymi przedmiotami.

  Karta pamięci microSD może również zostać nierozpoznana, jeśli zostanie włożona złą stroną lub pod kątem.
  Po ustawieniu aparatu ekranem LCD skierowanym w dół otworzyć pokrywę akumulatora i włożyć kartę pamięci microSD zadrukowaną stroną skierowaną do góry, aż się zablokuje w gnieździe.

  Obraz
  • [A] W przypadku korzystania z karty pamięci microSD należy ją wkładać zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
  • [B] W przypadku korzystania z karty pamięci Memory Stick Micro (M2) należy ją wkładać zadrukowaną stroną ze stykami w górę.

  UWAGA: Włożyć kartę równo i nacisnąć środkową część jej krawędzi.

  WAŻNE: Jeśli karta pamięci zostanie włożona pod kątem, wówczas może się zablokować w gnieździe w sposób uniemożliwiający jej wyjęcie.

  Jeżeli wybranym formatem zapisu wideo jest XAVC S, włożenie karty innej niż zalecana powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie karty pamięci. Należy wówczas użyć właściwej karty pamięci.

  UWAGA: Dostępne formaty zapisu materiału wideo oraz zalecane karty pamięci zależą od modelu urządzenia. Szczegółowe informacje o formatach zapisu wideo i zalecanych kartach pamięci można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

  Inną możliwą przyczyną jest usterka karty pamięci. Jeśli dostępna jest inna karta pamięci, należy sprawdzić, czy zostanie rozpoznana.