Identyfikator artykułu : 00107747 / Ostatnia modyfikacja : 04.03.2015

Na ekranie pojawia się komunikat Error: Connect a device or media to the computer (Błąd: podłącz urządzenie lub nośnik do komputera), a aparat nie jest rozpoznawany po próbie zaimportowania zdjęć poprzez PlayMemories Home.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ten artykuł dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Mobile Home lub PMB. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i innych dokumentach dotyczących urządzenia.

Wykonaj poniższe czynności i sprawdź, czy pozwolą one naprawić problem.

 1. Otwórz okno Komputer w systemie Windows i sprawdź, czy aparat jest w nim rozpoznawany.

  Jeśli próbujesz otworzyć kartę pamięci SDXC na komputerze i wyświetla się monit o sformatowanie karty pamięci, komputer może nie obsługiwać kart pamięci SDXC.

 2. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

  Problem może dotyczyć programu PlayMemories Home. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool, żeby przywrócić program do ustawień domyślnych i sprawdź, czy aparat jest rozpoznawany.

  Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące procedur operacyjnych.
  How to run PlayMemories Home Settings Initialization Tool

  UWAGA:
  • Nawet jeśli uruchomisz narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool, dane obrazów (filmy lub zdjęcia) przechowywane na komputerze nie zostaną usunięte.
  • Uruchomienie narzędzia PlayMemories Home Settings Initialization Tool przywróci program do ustawień domyślnych, więc ustawienia Dodaj foldery także wrócą do wartości domyślnych.
   Zarejestruj ponownie folder, jeśli w opcji Dodaj foldery zarejestrowano inny folder niż Moje obrazy.

 3. Zmień w aparacie ustawienia USB Connect [Połączenie USB] i USB LUN, i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

  Zmień w aparacie ustawienia USB Connect [Połączenie USB] i USB LUN na następujące wartości.
  • Ustawienie USB Connect [Połączenie USB]: Mass Storage [Pamięć masowa]
  • Ustawienie USB LUN/LUN: Single [Pojedynczy]

   UWAGA: Niektóre produkty mogą nie mieć ustawień USB Connect [Połączenie USB],  USB LUN ani LUN.

   

 4. Zmień w aparacie port USB i zobacz, czy aparat jest rozpoznawany.

  Wykonaj następujące czynności.
  Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

  UWAGA:

  • Jeśli masz w komputerze porty USB 3.0 i 2.0, użyj portu USB 2.0.
   Porty USB 3.0 są niebieskie, jak na rysunku poniżej.
   Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub u producenta komputera.
   Zdjęcie
  • Nie używaj koncentratora USB. Podłącz aparat bezpośrednio do portu USB komputera.
  • W takim przypadku spróbuj podłączyć do portu USB z tyłu komputera.


 5. Odinstaluj program PlayMemories Home i zainstaluj go ponownie.

  Program PlayMemories Home może nie działać nieprawidłowo.
  Odinstaluj program PlayMemories Home, a następnie zainstaluj jego najnowszą wersję.

  Szczegóły poszczególnych operacji można znaleźć w odpowiednich odpowiedziach.

  How do I uninstall PlayMemories Home?
  How to install the PlayMemories Home software.