Identyfikator artykułu : 00103304 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Jak odinstalować program PlayMemories Home?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ten artykuł dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Mobile lub PMB. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i innych dokumentach dotyczących urządzenia.

Procedurę odinstalowywania oprogramowania zamieszczono poniżej.

UWAGA:

 • Odinstalowanie programu PlayMemories Home nie powoduje usunięcia obrazów z komputera.
 • Przed odinstalowywaniem należy zakończyć pracę wszystkich uruchomionych programów.
 • Jeśli program PlayMemories Home i powiązane z nim oprogramowanie będą uruchomione, odinstalowywanie może zakończyć się niepowodzeniem.

W przypadku systemu Windows

 • Windows 10:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
  3. Kliknij opcję Programy i funkcje lub Odinstaluj program.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję PlayMemories Home.
  5. Kliknij opcję Odinstaluj.
  6. Kliknij przycisk OK.

 • Windows 8 lub Windows 8.1:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję PlayMemories Home wyświetlaną w oknie Start. 
  2. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Odinstaluj
  3. Z listy Odinstaluj lub zmień program wybierz opcję PlayMemories Home.
  4. Kliknij opcję Odinstaluj.
  5. Kliknij przycisk OK.

 • Windows 7 lub Windows Vista:
  1. Wybierz opcję Start
  2. Wybierz opcję Panel sterowania
  3. Wybierz opcję Programy i funkcje lub Odinstaluj program.
  4. Wybierz opcję PlayMemories Home
  5. Kliknij opcję Odinstaluj.
  6. Kliknij przycisk OK.
 • Przykład dla Windows 7
 • Obraz
 • Aby dokończyć odinstalowywanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli pojawi się komunikat „PlayMemories Home is running” (Program PlayMemories Home jest uruchomiony), zamknij program PlayMemories Home za pomocą Menedżera zadań i ponownie spróbuj go odinstalować. Opis odpowiedniej procedury znajdziesz w następujących najczęściej zadawanych pytaniach.
Nie mogę zainstalować/odinstalować programu PlayMemories Home, ponieważ pojawia się komunikat, że ten program jest uruchomiony.

System Mac OS:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Idź.
 2. Kliknij Programy.
 3. Przeciągnij program PlayMemories Home z folderu Aplikacje i upuść go na ikonę Kosz.

  Obraz
 4. Odinstalowywanie jest zakończone, gdy program PlayMemories Home zniknie z folderu Programy.

Jeżeli nie można odinstalować programu PlayMemories Home przez wykonanie powyższej procedury, należy skorzystać z Narzędzia do naprawiania programu PlayMemories Home. Szczegółowe informacje o Narzędziu do naprawiania PlayMemories Home podano w poniższym artykule.
Narzędzia do rozwiązywania błędów związanych z instalacją lub uruchamianiem programu PlayMemories Home