Identyfikator artykułu : 00110560 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Nie działa program PlayMemories Home

  Można napotkać różne problemy, jak:

  • Brak reakcji na dwukrotne kliknięcie ikony skrótu lub ikony na pasku Aplikacje.
  • Pojawia się komunikat o błędzie, na przykład Przeglądarka przestała działać., a program nie uruchamia się.

  Jeśli program PlayMemories Home nie uruchamia się, w celu rozwiązania potencjalnego problemu możesz zrestartować komputer, użyć narzędzia inicjalizującego lub ponownie zainstalować program.

  Uruchom ponownie komputer

  Istnieje możliwość, że program PlayMemories Home nie uruchamia się z powodu zawieszenia się procesu w komputerze. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę użycia programu PlayMemories Home. Jeśli to nie pomoże, sprawdź dostępność aktualizacji.

  Użyj narzędzia PlayMemories Home — Settings Initialization Tool

  Otwórz program PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

  1. Kliknij przycisk Start w komputerze i przejdź do programów.
  2. Kliknij opcję PlayMemories Home i wybierz PlayMemories Home Settings Initialization Tool. Jeśli narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool nie pojawia się, wyszukaj je przy użyciu pola „Wyszukaj programy i pliki”.
  3. Jeśli zainstalowany jest program Action Cam Creator, kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Aplikacje - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
  4. Zaznacz pole DLNA Off (Wyłącz DLNA), po czym wybierz opcję Start. Kiedy pojawi się komunikat Are you sure you want to run the following process? (Czy na pewno chcesz uruchomić ten proces) i DLNA Off, wybierz Yes (Tak).
  5. Kiedy pojawi się komunikat Process completed (Proces zakończony), wybierz OK.

  Zdjęcie

  Jeśli problem zostanie rozwiązany, można zarejestrować folder. Jeśli po zarejestrowaniu folderu problem wystąpi ponownie, możliwe jest, że obrazy w tym folderze powodują jakieś problemy (z uszkodzonymi lub niezgodnymi plikami itp.).

  Możesz również użyć narzędzia do inicjalizacji, aby zresetować ustawienia programu PlayMemories Home.

  1. Otwórz program PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
  2. Zaznacz pole Restore the program to its default settings (Przywróć domyślne ustawienia programu) i wybierz opcję Start.
  3. Kiedy pojawi się komunikat Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Czy na pewno chcesz przywróć domyślne ustawienia programu?), wybierz Yes (Tak). Kiedy pojawi się komunikat Process completed (Proces zakończony), wybierz OK.
  4. W momencie uruchomienia programu PlayMemories Home pojawi się komunikat Select the settings that PlayMemories Home uses initially (Wybierz ustawienia początkowe programu PlayMemories Home). Wybierz opcję Use custom settings (Użyj własnych ustawień), a następnie opcję Next (Dalej).
  5. Pojawi się ekran Add folders (Dodaj foldery). Usuń zaznaczenie z pola Pictures (Obrazy) (lub My Pictures (Moje obrazy)) i wybierz opcję Next (Dalej).
  6. Pojawi się okno Import Media Files (Importowanie plików z multimediami). Zaznacz pole Import PlayMemories Home when a device is connected (Importuj do PlayMemories Home po podłączeniu urządzenia) i wybierz opcję Next (Dalej).
  7. Pojawi się okno PlayMemories Online settings (Ustawienia PlayMemories Online). Zaznacz pole Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later) (Pomiń konfigurowanie serwisu PlayMemories Online. Ustawienia te można wybrać później.) i wybierz opcję Next (Dalej).
  8. Ponownie wybierz w narzędziu PlayMemories Home Setting Initialization Tool ustawienie DLNA Off (Wyłącz DLNA).

  Zdjęcie

  Ponownie zainstaluj program PlayMemories Home.

  Odinstaluj i ponownie zainstaluj program PlayMemories Home. (Link powoduje przejście do strony pomocy technicznej programu PlayMemories Home).