Identyfikator artykułu : 00081365 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jakie funkcje nie są obsługiwane przez program PlayMemories Home (for Mac) ?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wymienione poniżej funkcje są dostępne w wersji programu PlayMemories Home na komputery z systemem Windows®, nie zapewnia ich natomiast wersja na komputery z systemem Mac OS®.

 • Importowanie przez Wi-Fi® 
 • Widok kalendarza
 • Pokaz slajdów (odtwarzanie)
 • Widok mapy
 • Komentarze, etykiety i oceny
 • Edycja informacji o pliku (danych Exif)
 • Korekcja fotografii
 • Łączenie/przycinanie filmów i zapisywanie klatki
 • Wyświetlanie materiałów z serwisu PlayMemories Online
 • Wysyłanie pocztówki
 • Tworzenie płyt
 • Eksport plików
 • Przesyłanie na serwisy zewnętrzne