Identyfikator artykułu : 00081365 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jakie funkcje nie są obsługiwane przez program PlayMemories Home (for Mac) ?

  Wymienione poniżej funkcje są dostępne w wersji programu PlayMemories Home na komputery z systemem Windows®, nie zapewnia ich natomiast wersja na komputery z systemem Mac OS®.

  • Importowanie przez Wi-Fi® 
  • Widok kalendarza
  • Pokaz slajdów (odtwarzanie)
  • Widok mapy
  • Komentarze, etykiety i oceny
  • Edycja informacji o pliku (danych Exif)
  • Korekcja fotografii
  • Łączenie/przycinanie filmów i zapisywanie klatki
  • Wyświetlanie materiałów z serwisu PlayMemories Online
  • Wysyłanie pocztówki
  • Tworzenie płyt
  • Eksport plików
  • Przesyłanie na serwisy zewnętrzne