Identyfikator artykułu : 00076008 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2014Drukowanie

Zdjęcia nie są wyświetlane na ekranie LCD lub są wyświetlane nieprawidłowo — pojawia się znak zapytania.

  Upewnić się, że pliki zdjęć są zapisane w formacie JPG i zgodne z normą DCF (Design rule for Camera File System). W przypadku korzystania z programów do edycji zdjęć, takich jak Photoshop, należy zapisywać zdjęcia w trybie Baseline Standard [Standard podstawowy].

  Ponadto obrazy mogą być wyświetlanie nieprawidłowo lub niewyświetlane w ogóle z następujących przyczyn:

  • Zmieniono nazwę pliku, tak że zawiera ona znaku lub symbole inne niż alfanumeryczne.
  • Nazwa pliku jest dłuższa niż 10 znaków.
  • Plik obrazu ma format nieobsługiwany przez cyfrową ramkę do zdjęć.
  • Plik obrazu została zapisany w strukturze folderów składającej się z więcej niż 8 poziomów.
  • Plik obrazu jest chroniony z poziomu komputera lub aparatu.
  • W pamięci wewnętrznej znajduje się więcej niż 4999 obrazów lub więcej niż 9999 w przypadku karty pamięci.

  WAŻNE: Jedną z cech urządzeń pamięci wewnętrznej lub kart pamięci jest to, że obrazy przechowywane przez długi czas lub odczytywane wielokrotnie mogą zwracać błąd danych przy zbyt częstym odczycie. Aby uniknąć uszkodzenia danych, należy raz na jakiś czas wykonać ich kopię zapasową i sformatować nośnik pamięci. Należy unikać długotrwałego uruchamiania pokazu slajdów przy małej liczbie obrazów.

  UWAGA: Jeśli wymagane są informacje dotyczące konkretnego modelu cyfrowej ramki do zdjęć, należy sięgnąć do instrukcji obsługi.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.