Identyfikator artykułu : 00076032 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2014Drukowanie

Na ekranie LCD cyfrowej ramki do zdjęć po krótkim czasie pojawia się czarne tło lub puste pole.

  Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego zjawiska. Opcja Auto power OFF timer [Zaprogramowane automatyczne wyłączanie zasilania] może być włączona lub mogło dojść do uszkodzenia pliku w pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć.

  Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

  WAŻNE:

  • Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich należy sprawdzić stan obrazu na ekranie LCD.
  • Jeśli podczas wykonywania tych czynności wymagane są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy skorzystać z instrukcji obsługi produktu.
  1. Upewnić się, że ustawienie opcji Auto power OFF timer [Zaprogramowane automatyczne wyłączanie zasilania] w menu to OFF [Wył.].
  2. Zresetować ramkę do zdjęć do ustawień fabrycznych.
   1. Wyjąć nośnik nagrań z cyfrowej ramki do zdjęć.
   2. Upewnić się, że ramka do zdjęć jest włączona.
   3. Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, jak długopis, nacisnąć niewielki przycisk RESET znajdujący się z tyłu ramki na 3–4 sekundy.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Opisana czynność wymaga sformatowania pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć. Wszystkie zdjęcia przechowywane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte. Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnić się, że kopie zdjęć są zapisane na komputerze lub innym nośniku.

  3. Sformatować pamięć wewnętrzną.
  4. Wsunąć nośnik nagrań do odpowiedniego gniazda cyfrowej ramki do zdjęć.

   UWAGA: Potem w razie potrzeby można z powrotem skopiować zdjęcia do albumu w pamięci wewnętrznej.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.