Identyfikator artykułu : 00072995 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Zdjęcia są niewyraźne lub nieostre

Zdjęcia są niewyraźne

  Zdjęcia mogą być niewyraźne lub nieostre, jeżeli:

  • Fotografowany obiekt znajduje się za blisko obiektywu, przez co aparat ma problem z ustawieniem ostrości
  • Zdjęcia są wykonywane w słabym oświetleniu
  • Robisz zdjęcia poruszających się obiektów
  • Podczas robienia zdjęcia poruszysz aparatem
  • Nieprawidłowo skonfigurujesz ustawienia aparatu
  • Aparat nie działa prawidłowo

  Aby zapobiec efektowi niewyraźnych lub niedostatecznie ostrych zdjęć, wykonaj czynności opisane poniżej.

  UWAGA: Jeśli do wykonania czynności zawartej w tym poradniku konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Jeśli aparat jest wyposażony zarówno w tryb ręcznego, jak i automatycznego ustawiania ostrości, upewnij się, że został włączony tryb automatyczny.
  2. Upewnij się, że ilość światła jest wystarczająca, aby aparat mógł ustawić ostrość na obiekcie.
  3. Upewnij się, że ustawienia aparatu zostały odpowiednio skonfigurowane.
   1. Podczas rejestrowania obrazu w trybie zbliżenia lub makro upewnij się, że obiekt nie znajduje się bliżej niż minimalna odległość ogniskowania. Ponadto, jeśli aparat jest wyposażony w funkcję zoom, ustaw ją w pozycji W (szeroki kąt).
   2. Jeśli fotografujesz szybko poruszające się obiekty i aparat jest wyposażony w tryb AE z dłuższym czasem otwarcia migawki (np Sportowy), upewnij się, że został on włączony. Jeśli aparat jest wyposażony w czujnik ISO, ustaw go na wyższą wartość.
   3. Jeśli aparat jest wyposażony w opcję SteadyShot/stabilizacji obrazu, upewnij się, że została ona włączona.
  4. Utrzymuj aparat stabilnie skierowany na obiekt.
  5. Wciśnij przycisk spustu migawki do połowy.

   UWAGI:

   • Naciśnięcie przycisku spustu migawki do połowy umożliwia automatyczne ustawienie ostrości w aparacie. W wizjerze lub na ekranie LCD będzie widoczny migający zielony wskaźnik. Gdy przestanie migać, będzie to oznaczało, że ostrość została ustawiona i można robić zdjęcie.
   • Niektóre modele aparatów mają ustawienie Monitoring AF (Śledzenie autofokusa). Można je wybrać, aby skorzystać z automatycznego ustawiania ostrości bez trzymania przycisku spustu migawki wciśniętego do połowy. Sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z aparatem, czy te opcje są dostępne w Twoim urządzeniu.
  6. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk spustu migawki do końca.

   WAŻNE: Podczas robienia zdjęcia nie poruszaj i nie potrząsaj aparatem.

  7. Obejrzyj zdjęcie.

  8. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zamontować aparat na statywie, aby maksymalnie ograniczyć możliwość poruszenia urządzeniem podczas fotografowania.

  Jeśli zdjęcia nadal są niewyraźne, zresetuj aparat do ustawień fabrycznych  i przeprowadź następujący test:

  • Ustaw w aparacie tryb Auto (Automatyczny).

  tryb Auto (Automatyczny) w aparacie DSC

  • Zrób zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.

  zdjęcie próbne wykonywane aparatem DSC

  Nadal są problemy z ostrością? Jeśli problem wciąż występuje, być może aparat wymaga naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.