Identyfikator artykułu : 00137127 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Zdjęcia są ciemne lub bez koloru nawet przy użyciu lampy błyskowej.

  Jeżeli fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej, zdjęcia będą ciemne, ponieważ do obiektu nie dociera światło lampy błyskowej. Zasięg lampy błyskowej zmieni się po zmianie ISO.

  Czasami konieczne może być użycie zewnętrznego źródła światła, tak aby właściwie oświetlić fotografowane obiekty. Jeżeli Twoim zdaniem nie jest konieczne używanie zewnętrznego źródła światła w danej sytuacji lub jeśli zdjęcia są ciemne lub bez koloru nawet przy użyciu lampy błyskowej i zewnętrznego źródła światła, wykonaj następującą procedurę, aby rozwiązać problemy.

  UWAGA: W przypadku niektórych modeli nie wszystkie podane opcje będą dostępne. Jeśli do wykonania czynności zawartej w tym poradniku konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Sprawdź. czy aparat nie znajduje się w trybie efektów obrazu.
  2. Ustaw balans bieli.
  3. Ustaw wartość ekspozycji.
  4. Ustaw poziom lampy błyskowej.
  5. Ustaw czułość ISO.
  6. Wyczyść obiektyw kamery od zewnątrz.
  7. Jeżeli problem występuje tylko podczas przeglądania zdjęć na komputerze, wykonaj następującą procedurę, aby rozwiązać problem:
   1. Zwiększ jasność monitora.
   2. Zwiększ jasność obrazu, używając oprogramowania do edycji zdjęć zainstalowanego na komputerze.
   3. Skalibruj monitor komputera w oprogramowaniu do kalibracji.