Identyfikator artykułu : 00075770 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017

W lewym dolnym rogu zdjęć wykonanych przy użyciu lampy błyskowej widoczny jest ciemny cień.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Ten problem nie występuje we wszystkich modelach.

W zależności od panujących warunków podczas wykonywania zdjęć z szerokim kątem z zastosowaniem wbudowanej lampy błyskowej cień obiektywu rzucany przez światło z lampy błyskowej może być widoczny w lewym dolnym rogu zdjęcia.

Aby tego uniknąć, należy spróbować wykonywania zdjęć w następujący sposób:
  • Przesunąć suwak ZOOM w stronę T i spróbować się nieco odsunąć od fotografowanego obiektu.
  • Wybrać dla opcji Flash mode [Tryb lampy błyskowej] ustawienie Off [Wył.] i użyć trybu High Sensitivity [Duża czułość].