Identyfikator artykułu : 00078700 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2022Drukowanie

Data wykonania zdjęcia nie jest zapisywana w dolnym prawym rogu obrazu.

    Jeżeli data wykonania zdjęcia nie jest zapisywana w dolnym prawym rogu obrazu pomimo ustawienia opcji Write Date [Zapisz datę] na On [Wł.] w menu Shooting Settings [Ustawienia fotografowania], możliwe, że orientacja aparatu (pionowa/pozioma) nie została prawidłowo wykryta w czasie wykonywania zdjęcia. W takim przypadku data może zostać zapisana w nieprawidłowym miejscu na obrazie. Aby zagwarantować zapisanie daty w prawidłowym miejscu, należy pamiętać o poniższych uwagach.

    • Przestawienie aparatu bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia może spowodować nieprawidłowe działanie funkcji wykrywania.
    • Zaleca się trzymanie aparatu w takiej samej orientacji do momentu zniknięcia komunikatu Processing... [Przetwarzanie...] z ekranu.
    • W przypadku ustawienia aparatu w górę lub w dół (przy powierzchni obiektywu równoległej z podłożem), data zostanie zapisana jak na zdjęciu poziomym.

    UWAGA: Wykryta orientacja aparatu jest również odzwierciedlona w sposobie wyświetlania zapisanych obrazów. Jeżeli orientacja obrazu nie jest prawidłowa, można ją ręcznie zmienić za pomocą opcji Rotate [Obróć] w MENU.