Identyfikator artykułu : 00061215 / Ostatnia modyfikacja : 09.06.2020Drukowanie

Niektóre zdjęcia, których nie wykonano aparatem, nie są wyświetlane w czasie odtwarzania

    Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy włączona jest funkcja Auto Portrait Framing [Automatyczne kadrowanie portretów] lub Auto Object Framing [Automatyczne kadrowanie obiektów] (w zależności od modelu aparatu). Gdy ta funkcja jest włączona, po wykryciu twarzy lub innego obiektu aparat automatycznie przycina zdjęcie w celu uzyskania najlepszej kompozycji. Zapisywane są zarówno oryginalne, jak i przycięte obrazy.

    W przypadku fotografowania lub przeglądania zdjęć w trybie Auto Portrait Framing [Automatyczne kadrowanie portretów] lub Auto Object Framing [Automatyczne kadrowanie obiektów] na ekranie LCD aparatu wyświetlana będzie następująca ikona:

    Obraz   Obraz

    Jeśli funkcja ta ma nie być używana, wyłącz funkcję Auto Portrait Framing [Automatyczne kadrowanie portretów] lub Auto Object Framing [Automatyczne kadrowanie obiektów] w menu aparatu.

    Uwaga: Więcej informacji o wyłączaniu opcji Auto Portrait Framing [Automatyczne kadrowanie portretów] zawiera instrukcja dostarczona z produktem.