Identyfikator artykułu : 00147137 / Ostatnia modyfikacja : 28.07.2019

Dlaczego przy ustawieniu krzywej S-Log w profilu obrazu minimalna dostępna czułość ISO jest wyższa niż zwykle?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Minimalna czułość ISO jest wyższa niż zwykle, ponieważ krzywe S-Log2 i S-Log3 w inny sposób kontrolują ekspozycję, tak aby zapewnić szeroki zakres dynamiczny.

Krzywe gamma związane z ustawieniami S-Log2 i S-Log3 umożliwiają rejestrowanie obrazu o szerokim zakresie dynamiki. Aby osiągnąć ten szeroki zakres dynamiki, podczas rejestrowania z wykorzystaniem krzywej S-Log2 lub S-Log3 urządzenie kontroluje ekspozycję w sposób inny niż zwykle. W rezultacie większa się minimalna dostępna czułość ISO. Jeśli podczas rejestrowania obrazu przy wysokiej czułości ISO występują znaczne szumy, należy zarejestrować obraz przy jaśniejszym ustawieniu, a po zakończeniu rejestracji przeprowadzić gradację. Podczas rejestrowania obrazu przy większych ustawieniach jasności następuje zmniejszenie zakresu dynamiki.

Szczegółowe informacje o funkcji S-Log znajdują się na poniższej stronie internetowej.
Przewodnik pomocniczy dla twórców

UWAGA: Przewodnik pomocniczy dla twórców jest przeznaczony dla osób, które chcą używać aparatu Sony w zastosowaniach twórczych.