Identyfikator artykułu : 00147167 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2021

Dlaczego podczas rejestrowania z wykorzystaniem krzywej S-Log2 lub S-Log3 wyświetlana jest tylko lewa połowa histogramu?

  Podczas rejestrowania sceny o niewielkich różnicach luminancji z wykorzystaniem krzywej S-Log histogram wygląda jak skompresowany, dlatego jego prawa strona rzadko się pojawia.

  S-Log2 i S-Log3 to krzywe gamma zoptymalizowane pod kątem przyszłej gradacji w trakcie procesu postprodukcji. Krzywe S-Log2 i S-Log3 umożliwiają rejestrowanie obrazu w szerokim zakresie dynamiki. Aby osiągnąć ten szeroki zakres dynamiki, podczas rejestrowania z wykorzystaniem krzywej S-Log2 lub S-Log3 urządzenie kontroluje ekspozycję w sposób inny niż zwykle.

  W wyniku tego scena o normalnych różnicach luminancji jest często rejestrowana jako sygnał skompresowany głównie w lewej połowie histogramu (podczas rejestrowania sceny o znacznych różnicach luminancji lub przy różnych ustawieniach ekspozycji histogram może także pojawiać się w prawej połowie).

  Podczas rejestrowania obrazu z wykorzystaniem krzywej S-Log3 luminancja nie jest widoczna na prawej krawędzi histogramu, ponieważ maksymalna luminancja dla krzywej S-Log3 wynosi 94% wartości wyjściowego sygnału wideo.

  Histogram podczas rejestrowania sceny z użyciem krzywej S-Log3 Histogram podczas rejestrowania tej samej sceny bez użycia krzywej S-Log
  Histogram Histogram