Identyfikator artykułu : 00147151 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2021

Co to jest S-Log?

    S-Log to krzywa gamma o szerokim zakresie dynamiki zoptymalizowana pod kątem przyszłej gradacji w trakcie procesu postprodukcji.

    Krzywa S-Log3 zapewnia lepsze odwzorowanie charakterystyki gradacji w cieniach i półtonach niż krzywa S-Log2. Jej charakterystyka jest zbliżona do skanowanego filmu. Krzywa S-Log3 jest zalecana do ogólnych zastosowań. Jeśli krzywa S-Log3 nie zapewnia wystarczającej gradacji w zakresie średniej i wysokiej luminancji, należy skorzystać z krzywej S-Log2.

    W przypadku korzystania z krzywej S-Log zaleca się wcześniejsze sprawdzenie jakości obrazu z uwzględnieniem gradacji polegające na wykonaniu zdjęć próbnych.

    WAŻNE: Do rejestrowania filmów z gradacją z wykorzystaniem krzywej S-Log wymagana jest odpowiednia wiedza techniczna.