Identyfikator artykułu : 00147151 / Ostatnia modyfikacja : 21.12.2023Drukowanie

Co to jest S-Log (S-Log2/S-Log3)?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Co to jest S-Log?

  S-Log to krzywa gamma o szerokim zakresie dynamiki zoptymalizowana pod kątem korekcji kolorystycznej obrazu w postprodukcji.

  W przypadku korzystania z krzywej S-Log zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych w celu sprawdzenia jakości obrazu, również po korekcji kolorystycznej.
  Do korekcji kolorystycznej filmów nagranych z użyciem krzywej S-Log wymagana jest odpowiednia wiedza techniczna.

  Szczegółowe informacje o funkcji S-Log znajdują się w Przewodniku pomocniczym dla twórców.

  Uwaga: Przewodnik pomocniczy dla twórców jest przeznaczony dla osób, które chcą używać aparatu Sony w zastosowaniach twórczych.

  Czym wyróżnia się krzywa S-Log3?

  Krzywa S-Log3 zapewnia lepsze odwzorowanie przejść tonalnych w cieniach i środku zakresu jasności niż krzywa S-Log2. Jej charakterystyka jest zbliżona do skanowanego filmu.
  Krzywa S-Log3 jest zalecana do większości zastosowań. Jeśli krzywa S-Log3 nie zapewnia wystarczającej gradacji w zakresie średniej i wysokiej jasności, należy skorzystać z krzywej S-Log2.

  Uwaga: Dostępność krzywej S-Log2 zależy od modelu aparatu lub kamery.