Identyfikator artykułu : 00147197 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2023Drukowanie

Co to jest gradacja?

    Gradacja to przetwarzanie obrazu w trakcie postprodukcji przeprowadzane w celu dostosowania kontrastu i kolorów.

    Aby umożliwić gradację i zapewnić swobodę ekspresji, filmy muszą być rejestrowane w szerokim zakresie dynamiki oraz w szerokim zakresie odwzorowania kolorów. Do rejestrowania tego typu filmów wykorzystywane są krzywa gamma S-Log oraz odwzorowanie kolorów S-Gamut. Bez gradacji filmy zarejestrowane z użyciem krzywej S-Log2 lub S-Log3 charakteryzują się niskim kontrastem i nasyceniem, ponieważ w ich przypadku jest wymagane przeprowadzenie gradacji już po zarejestrowaniu.

    Przed gradacją Po gradacji
    przed gradacją po gradacji

    Próbę gradacji można przeprowadzić przy użyciu bezpłatnej aplikacji Catalyst Browse, która zawiera podstawowe funkcje gradacji. Do płynnego działania aplikacji Catalyst Browse wymagany jest procesor 8-rdzeniowy lub podobne środowisko operacyjne.