Identyfikator artykułu : 00147144 / Ostatnia modyfikacja : 28.07.2019

W przypadku rejestrowania z wykorzystaniem krzywej S-Log w ciemnych obszarach pojawiają się szumy.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

S-Log2 i S-Log3 to krzywe zoptymalizowane pod kątem przyszłej gradacji w trakcie procesu postprodukcji.

Przed gradacją filmy zarejestrowane z wykorzystaniem krzywej gamma S-Log2 lub S-Log3 charakteryzują się większymi szumami w ciemnych obszarach w porównaniu z filmami zarejestrowanymi przy użyciu innych krzywych gamma. Jeśli po gradacji nadal występują znaczne szumy, można je ograniczyć przez zarejestrowanie obrazu przy wyższych ustawieniach jasności, a następnie wykonanie gradacji do odpowiedniego poziomu jasności.

Podczas rejestrowania obrazu przy wyższych ustawieniach jasności następuje zmniejszenie zakresu dynamiki. W przypadku korzystania z krzywej S-Log2 lub S-Log3 zaleca się wcześniejsze sprawdzenie jakości obrazu z uwzględnieniem gradacji polegające na wykonaniu zdjęć próbnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasady działania krzywej S-Log można znaleźć na stronie internetowej pomocy dla twórców.