Identyfikator artykułu : 00059940 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Obrazy są nieostre (Digital Camera)

Obrazy są nieostre

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W pierwszej kolejności należy:

 • Sprawdzić, czy obiektyw nie jest zabrudzony. Jeżeli jest zabrudzony, należy wyczyścić go miękką, suchą ściereczką z mikrowłókna.
 • Sprawdzić, czy problem nie jest związany z ustawieniem ostrości (upewnić się, że w aparacie wybrano tryb automatycznego ustawiania ostrości).
 • Należy także pamiętać, że w pewnych warunkach automatyczne ustawienie ostrości w aparacie może być utrudnione:
  • W miejscach słabo oświetlonych (aby układ automatycznego nastawiania ostrości mógł działać właściwie, konieczne jest pewne minimalne oświetlenie, w przeciwnym wypadku działa on niepoprawnie lub niewystarczająco szybko).
  • W przypadku obiektów o niewielkim kontraście, takich jak błękitne niebo lub biała ściana.
   Podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu (np. dzieci, zwierzęta, uczestnicy zawodów sportowych).
  • Gdy używany jest zoom (ustawienie TELE).
  • Nie można ustawić ostrości na obiekcie, który znajduje się bliżej niż minimalna odległość ogniskowania, zależna od zastosowanego obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania jest nadrukowana na przedzie lub z boku obiektywu albo na specjalnej skali nastawiania ostrości.

  oznaczenie odległości ogniskowania

  • W pewnych warunkach oświetleniowych ustawienia w aparacie należy wprowadzić ręcznie. Jeżeli warunki fotografowania nie są odpowiednie do pracy z autofokusem, należy ustawić ostrość ręcznie.

Jeżeli problem nie ustąpi, należy zresetować aparat.

 1. Nacisnąć przycisk MENU w aparacie.
 2. Przejść do menu Setup [Konfiguracja].
 3. Wybrać opcję Initialize [Inicjuj].
 4. Aby potwierdzić, wybrać opcję Reset [Resetuj].

Następnie należy wykonać następujący test:

1. Włączyć aparat i ustawić go w tryb AUTO [Automatyczny].

przełącznik trybu w położeniu AUTO

2. Wykonać zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.

zdjęcie próbne

3. Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać go aż do wyregulowania ostrości przez aparat, następnie nacisnąć spust migawki.