Identyfikator artykułu : 00077126 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2022Drukowanie

Obrazy i ścieżki audio nie są płynnie odtwarzane.

    W przypadku miksowania filmów nagranych w trybie PS podczas odtwarzania na początku i na końcu pliku mogą się pojawić zakłócenia obrazów i dźwięków. Nie jest to wynik usterki.