Identyfikator artykułu : 00135916 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Podczas nagrywania filmów nie są zapisywane zdjęcia i nie działa funkcja wykrywania uśmiechu.

    Podczas nagrywania filmów nie mogą być zapisywane zdjęcia i nie działa funkcja wykrywania uśmiechu przy następujących ustawieniach:

    • jeśli format pliku ustawiony jest na AVCHD, a jakość filmu jest ustawiona na tryby PS lub FX;
    • jeśli format pliku ustawiony jest na XAVC S 4K, a funkcja Dual Video REC (Podwójne nagrywanie wideo) ustawiona jest na On (Włączone).

    Możesz używać tych funkcji, gdy kamera działa w trybie czuwania.

    UWAGA: Dostępność trybu Shooting Mode (Tryb filmowania) zależy od modelu aparatu. Aby sprawdzić dostępność trybu filmowania w swoim modelu aparatu, zajrzyj do instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem.