Identyfikator artykułu : 00126582 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2022Drukowanie

Podczas próby nagrywania nie ma obrazu lub ekran jest czarny

  Postępuj zgodnie z niniejszą procedurą, jeśli nie ma obrazu albo ekran wizjera lub LCD jest czarny podczas próby nagrywania.

  UWAGA:

  • Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, należy sprawdzić działanie wizjera lub LCD po wykonaniu każdego z nich.
  • Może być konieczne skorzystanie z instrukcji obsługi dostarczonej wraz z kamerą, aby uzyskać informacje dotyczące wykonania danych czynności w określonym modelu.
  1. Naciśnij przycisk Przycisk(wyświetlania obrazów), aby sprawdzić, czy obraz pojawia się na ekranie LCD. Jeśli obraz nie pojawia się w trybie odtwarzania, może to świadczyć o uszkodzeniu ekranu LCD.
  2. Należy sprawdzić poniższe możliwości.

   UWAGA: Niektóre z poniższych punktów nie mają zastosowania do pewnych modeli.
   • Pamiętaj, by zdjąć przykrywkę obiektywu z przodu kamery.
   • Sprawdź, czy otwarta jest osłona obiektywu.
   • Przestaw przełącznik STANDBY/LOCK (czuwanie/blokada) w położenie STANDBY.
   • Włącz kamerę i wybierz tryb CAMERA.
  3. Upewnij się, że w kamerze jest całkowicie naładowany akumulator.
  4. Dostosuj ustawienie jasności ekranu LCD.

   UWAGA: Podczas nagrywania na otwartej przestrzeni obraz może być słabo widoczny, gdy na ekran LCD pada światło słoneczne. Osłoń ekran przed światłem słonecznym, aby sprawdzić obraz.

  5. Sprawdź, czy obraz jest widoczny w wizjerze lub na ekranie LCD.

   WAŻNE: Niektóre kamery mają zarówno wizjer, jak i wyświetlacz LCD. Aby oszczędzać energię, wizjer i wyświetlacz LCD nie pokazują obrazu jednocześnie. Jeśli jest wyciągnięty wizjer, obraz może nie być wyświetlany na ekranie LCD. Sprawdź, czy obraz jest wyświetlany, chowając wizjer. Aby można było używać wizjera, ekran LCD musi być zamknięty.

   UWAGA: Jeśli obraz na monitorze lub w wizjerze nie pojawia się podczas nagrywania filmu 4K, sprawdź, czy opcja 4K Output Sel. (Wybór wyjścia 4K) jest ustawiona na Memory Card+HDMI (Karta pamięci+HDMI).

  6. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.