Identyfikator artykułu : 00170684 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Podczas nagrywania filmów trudno jest czasami uzyskać dokładną ostrość przy użyciu funkcji automatycznej regulacji ostrości.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli głębia ostrości jest mała, a filmowany obiekt porusza się do przodu lub do tyłu, mogą wystąpić trudności z automatycznym ustawianiem i śledzeniem ostrości.
Problemy występują też przy automatycznym nastawianiu ostrości na określone obiekty.

W przypadku trudności z automatycznym nastawianiem ostrości należy wyregulować ostrość ręcznie lub wcisnąć do połowy przycisk PHOTO w czasie nagrywania filmu. Po wciśnięciu przycisku aparat działa tak samo jak w trybie AF Pojedynczy AF (AF-S). Łatwiej jest wówczas nastawić ostrość.

UWAGA: Kiedy używany jest obiektyw z mocowaniem typu A zamontowany na adapterze LA-EA1 lub LA-EA3, automatyczne nastawianie ostrości działa wolniej niż przy korzystaniu z obiektywu z mocowaniem typu E. Nastawianie ostrości trwa od mniej więcej 2 do 7 sekund (*1).

(*1): Wartości te zostały zmierzone w warunkach określonych przez firmę Sony. Czas zależy od takich czynników, jak używany obiektyw czy jasność fotografowanego obiektu.