Identyfikator artykułu : 00188133 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2022Drukowanie

Aparat nie nastawia automatycznie ostrości.

  Możliwe przyczyny są następujące:   
  • Obiektyw jest zakurzony, pokryty śladami po palcach itp.

   Jeśli obiektyw jest brudny, należy go delikatnie wytrzeć miękką ściereczką, taką jak ściereczka czyszcząca. Następnie należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

   WAŻNE: Wycierając obiektyw, nie należy narażać go na oddziaływanie środków chemicznych: rozcieńczalnika do farb, nafty, spirytusu, ściereczek jednorazowych, środków odstraszających owady i owadobójczych, kosmetyków do opalania itp. Takie produkty mogą spowodować porysowanie powłoki obiektywu.

  • Obiektyw jest zamglony wskutek kondensacji 

   Wyłącz aparat i pozostaw go w suchym miejscu, do którego nie dociera bezpośrednie oświetlenie słoneczne. Odczekaj około godziny na odparowanie wilgoci i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  • Wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości 

   Jeśli wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości, zmień go na tryb automatyczny. Następnie sprawdź, czy aparat ustawia ostrość. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.

  • Trudno jest nastawić ostrość na obiekt lub zdjęcia odbywają się w warunkach, w których trudno jest ustawić ostrość

   Warunki, w których trudno jest nastawić ostrość Jak rozwiązać problem
   Zbyt mała odległość między obiektem a aparatem. Jedną z właściwości każdego obiektywu jest minimalna odległość, z której można wykonywać zdjęcia. Aparat nie nastawi ostrości, jeśli nie będzie zachowana odpowiednia odległość od obiektu. Jeśli obiekt znajduje się za blisko aparatu, należy się od niego oddalić.
   Scena o małej jasności: noc, pokazy świateł lub sztuczne ognie Wybierz ręczny tryb ustawiania ostrości i nastaw ostrość na obiekt.
   Obiekt o niskim kontraście: niebo, plaża, murawa itp.
   Obiekt w nieustannym ruchu, taki jak fale lub wodospad
   Obiekt, którego jasność znacząco różni się od otoczenia: słońce, żarówka itp.
   Obiekt z powtarzalnym motywem, taki jak fasada budynku
   Obiekt poruszający się z dużą prędkością

   Jeśli posiadany aparat jest wyposażony w poniższe funkcje, spróbuj ich użyć:

   • Śledzenie ostrości (AF z podążaniem): Aparat śledzi obiekt i utrzymuje na nim ostrość.
   • Funkcja Priorytet twarzy: Podczas fotografowania osób aparat w pierwszej kolejności ustawia ostrość na wykryte twarze.
   Obiekty znajdujące się w obszarze ostrości i w odległości innej niż ta, na którą jest ustawiona ostrość

  • Jeśli powyższe rozwiązania nie eliminują problemu lub jeśli nie zachodzi żaden z powyższych warunków:

   Może być uszkodzony jeden z elementów aparatu, taki jak przetwornik obrazu lub monitor.