Identyfikator artykułu : 00067869 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Co to jest głębia ostrości?

  Głębia ostrości odpowiada za to, jaka część kadru jest ostra. Jeśli główny fotografowany obiekt jest ostry, a elementy znajdujące się w tle i między obiektywem a fotografowanym obiektem są nieostre, mówimy o małej głębi ostrości. Jeśli większość elementów widocznych na zdjęciu jest ostra, łącznie z tymi znajdującymi się najbliżej obiektywu oraz daleko w tle, mówimy o dużej głębi ostrości. Głębia ostrości zależy od odległości między obiektywem a fotografowanym obiektem, wartości przysłony (zwanej również liczbą przysłony) oraz długości ogniskowej obiektywu.

  Odległość: Przysunięcie się z aparatem bliżej do fotografowanego obiektu może spowodować utratę ostrości (rozmazanie) tła i pierwszego planu, a więc uzyskanie małej głębi ostrości. Z kolei odsunięcie się z aparatem od obiektu przynosi efekt odwrotny — cały kadr wyostrza się, a więc uzyskujemy większą głębię ostrości.

  Przysłona: Liczba przysłony również wpływa na uzyskiwaną głębię ostrości. Duży otwór przysłony (czyli mała liczba przysłony) daje małą głębię ostrości — obiekt fotografowany jest ostry, a tło i pierwszy plan są nieco rozmazane. Jest to przydatne w przypadku fotografii portretowej lub wykorzystywania obiektywu makro w celu silniejszego skupienia uwagi na fotografowanym obiekcie. Niewielki otwór przysłony (czyli duża liczba przysłony) daje większą głębię ostrości — cały kadr jest wyraźny. Jest to przydatne w przypadku fotografii krajobrazowej lub szerokokątnej.

  Ogniskowa: Długość ogniskowej obiektywu również ma istotny wpływ na uzyskiwaną głębię ostrości. Dłuższe ogniskowe dają mniejszą głębię, zaś krótsze ogniskowe większą. Dwa zdjęcia wykonane przy tym samym ustawieniu przysłony, ale jedno z obiektywem o ogniskowej 70 mm, a drugie z obiektywem o ogniskowej 300 mm, będą miały zupełnie odmienną głębię ostrości.

  Przykład małej głębi ostrości  Przykład dużej głębi ostrości

  WAŻNE: Poziom głębi ostrości zależy również w istotnym stopniu od wielkości matrycy zamontowanej w aparacie. Większość kompaktowych aparatów cyfrowych jest wyposażona w bardzo małe matryce, co praktycznie uniemożliwia uzyskanie niewielkiej głębi ostrości.

  UWAGA:  Efekt rozmycia, o którym mowa powyżej, jest czymś zupełnie innym od rozmycia spowodowanego ruchem fotografowanego obiektu.