Identyfikator artykułu : 00108088 / Ostatnia modyfikacja : 08.07.2020Drukowanie

Jak przełączyć tryb ostrości, jeśli założony jest adapter do mocowania obiektywu

    W przypadku stosowania modelu LA-EA1 lub LA-EA3: Tryb ostrości można przełączyć tylko w przypadku korzystania z obiektywu SAM/SSM. Możesz przełączać między automatycznym (AF)  i ręcznym ustawianiem ostrości (MF) za pomocą przełącznika AF/MF na obiektywie.

    W przypadku stosowania modelu LA-EA2  lub LA-EA4:  Jeśli nie korzystasz z obiektywu SAM/SSM, przejdź do menu Camera [Aparat] i wybierz opcję AF/MF Select [Wybór AF/MF]. Jeśli używasz obiektywu SAM/SSM, po prostu skorzystaj z przełącznika AF/MF na obiektywie.

    WAŻNE: Jeśli korzystasz z modelu NEX-7 z obiektywem SSM, ustaw przełącznik AF/MF/AEL na wartość AF/MF, a następnie naciśnij przycisk AF/MF, aby przełączyć między trybami ostrości.

    UWAGA: W przypadku korzystania z obiektywu SAM/SSM trybu ostrości nie można przełączyć z poziomu menu aparatu.