Identyfikator artykułu : 00137174 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2016

Jeśli założony jest obiektyw z mocowaniem typu A, nie można zablokować autofokusa.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Opcji Lock-on AF [Zablokuj autofokus] nie można użyć, jeśli założono obiektyw z mocowaniem A (LA-EA2 lub LA-EA4), a w opcji Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka] wybrano ustawienie On [Wł.]. Aby wyłączyć funkcję Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka], należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz Custom Settings [Ustawienia niestandardowe].
  3. Wybierz Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka].
  4. Wybierz ustawienie Off [Wył.].