Identyfikator artykułu : 00137174 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2016Drukowanie

Jeśli założony jest obiektyw z mocowaniem typu A, nie można zablokować autofokusa.

    Opcji Lock-on AF [Zablokuj autofokus] nie można użyć, jeśli założono obiektyw z mocowaniem A (LA-EA2 lub LA-EA4), a w opcji Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka] wybrano ustawienie On [Wł.]. Aby wyłączyć funkcję Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka], należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

    1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
    2. Wybierz Custom Settings [Ustawienia niestandardowe].
    3. Wybierz Eye-Start AF [Ustawianie ostrości po przyłożeniu oka].
    4. Wybierz ustawienie Off [Wył.].