Identyfikator artykułu : 00107064 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2017Drukowanie

Obiektyw się zaciął, nie otwiera się, nie wsuwa się lub nie wysuwa.

  Spróbuj wykonać następujące czynności:

  WAŻNE: Jeśli aparat wykryje znaczące przeciążenie, dużą ilość kurzu lub zanieczyszczeń na obiektywie, może zostać wyświetlony komunikat Turn the power off, then on (Wyłącz i włącz aparat). W takiej sytuacji wyłącz, a następnie włącz aparat.

  1. Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i włóż go z powrotem.
  2. Ponownie włącz aparat i sprawdź, czy silnik obiektywu działa poprawnie.
  3. Jeśli obiektyw wciąż nie otwiera się, nie wsuwa się lub nie wysuwa,  zresetuj  aparat.

  Image

  Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
  Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z nami.