Identyfikator artykułu : 00108227 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Dlaczego występuje problem z automatycznym ustawieniem ostrości?

  Automatyczne nastawienie ostrości może być trudne w następujących przypadkach:

  • W przypadku szybkiego ruchu lub dużej prędkości, np. jazdy samochodem
  • Kiedy obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu
  • Kiedy scena ma mały kontrast, np. niebieskie niebo lub piaszczysta plaża
  • Scena stale się zmienia: fale, wodospad itp.
  • W słabym oświetleniu, np. wewnątrz kościoła lub nocą
  • Gdy za obiektem znajduje się silne źródło światła, np. słońce
  • Gdy nakładające się obiekty, które znajdują są blisko i daleko, tworzą głębię, np. obiekt znajduje się za ogrodzeniem 

  Jeśli system AF nie nastawia ostrości, może to wynikać z różnych przyczyn, np. z odległości między aparatem a fotografowanym obiektem. Nastawienie ostrości może być trudne w pewnych warunkach oświetlenia.

  Każdy obiektyw może fotografować obiekty z określonej minimalnej odległości. Określa się ją jako minimalną odległość od obiektu. Jeśli odległość od fotografowanego obiektu jest mniejsza niż minimalna odległość od obiektu, nie będzie można nastawić ostrości. Minimalna odległość od obiektu zależy od obiektywu; w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych może też zależeć od ogniskowej. Minimalną odległość od obiektu można sprawdzić w danych technicznych obiektywu lub na samym obiektywie, jak pokazano na ilustracji poniżej.

  Obraz

  Pierwsza para liczb oznacza maksymalny otwór przysłony (F3,5 – F6,3), a druga — minimalną odległość od obiektu (4,3 – 129 cm), która zależy od ustawienia zoomu. Kiedy w aparacie jest nastawiona mała ogniskowa (szeroki kąt obiektywu), minimalna odległość od obiektu wynosi 4,3 cm. Przy maksymalnym zbliżeniu, służącym do zdjęć z większego dystansu, minimalna odległość od obiektu wynosi 129 cm.

  Jeśli zbliżysz się do obiektu na odległość mniejszą niż podana, nie będzie można ustawić ostrości. Jeśli chcesz fotografować obiekt z jak najmniejszej odległości, najpierw maksymalnie się do niego zbliż. Następnie powoli się od niego odsuwaj, aby znaleźć odpowiednią odległość, w której będzie można ustawić ostrość.

  Jeśli nadal występują trudności z nastawieniem ostrości, spróbuj wykonać następujące czynności:

  WAŻNE: Obsługiwane funkcje lub nazwy funkcji zależą od produktu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

  • Po lekkim wciśnięciu przycisku spustu migawki wokół strefy, na którą jest ustawiona ostrość, pojawia się zielona ramka. Aby nastawić ostrość na bardzo mały obiekt lub strefę, przemieść ramkę zakresu AF na żądany punkt na monitorze, używając trybu Elast. punktowy (punktowy z wyborem czujnika).
   Obraz
  • Jeśli nie rozwiąże to problemu, spróbuj nastawić ostrość na inny obiekt, który znajduje się możliwie jak najbliżej żądanego obiektu, po czym skoryguj kompozycję ujęcia. Możesz też nastawić ostrość ręcznie.
  • Po włączeniu trybu AF z podążaniem możliwe jest automatyczne utrzymywanie ostrości na poruszających się obiektach.
  • Do fotografowania ciemnych scen i wykonywania zdjęć pod światło należy używać trybu Lepsza automatyka.
  • Fotografując nocą, należy wybrać tryb Nocny widok lub Z ręki o zmierzchu w grupie Wybór sceny, bądź Środek w trybie P (Program Auto). Do zdjęć scen nocnych przedstawiających osoby należy używać trybu Nocny widok lub Nocny portret.

  UWAGA: Dla użytkowników aparatów z serii DSC-RX10 i DSC-RX100

  • Jeśli Tryb ostrości jest ustawiony na Ciągły AF (AF-C), urządzenie koryguje ostrość i utrzymuje ją na obiekcie przez cały czas, gdy przycisk spustu migawki jest wciśnięty do połowy. Przytrzymując wciśnięty przycisk spustu migawki, można odnieść wrażenie, że ostrość nie jest nastawiona. Nie stanowi to jednak problemu. Obiektyw przemieszcza się w celu utrzymania ostrości i można wykonywać zdjęcia bez obaw o utratę ostrości obrazu.

  • Kiedy wybrany jest „Tryb ostrości” AF-S (Pojedynczy AF) lub AF-C (Ciągły AF), żądany obiekt musi znajdować się wewnątrz zielonej ramki.

  • Ręczne nastawianie ostrości ułatwiają funkcje „Wspomaganie MF” i „Poziom zarysu”. W niektórych modelach funkcje „Wspomaganie MF” i „Poziom zarysu” są niedostępne.

  W przypadku zabrudzenia obiektywu spróbuj wykonać czyszczenie aparatu Cyber-shot .
  Jeśli problem pozostaje nierozwiązany i aparat nie pozwala prawidłowo ustawić ostrości, może być konieczne przesłanie go do serwisu. W takim przypadku prosimy o kontakt.