Identyfikator artykułu : 00237660 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2023Drukowanie

Funkcja śledzenia uruchamianego przez dotyk jest wyszarzona lub niedostępna

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W pewnych warunkach opcja Śl. uruch. przez dot. w menu Ustawienia ma szary kolor i nie można jej użyć.

  Poniżej podano ustawienia, przy których nie można użyć funkcji Śl. uruch. przez dot.

  • Kiedy dotknięcie panelu włącza funkcję Ostrość punktu:
   • Kiedy podczas nagrywania filmu opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a opcja Nagrywanie proxy na Wł. (z wyjątkiem modeli ILCE-7SM3, ILCE-1, ILCE-7M4, ILCE-7RM5, ILME-FX3 i ILME-FX30)
   • W trybie filmu, gdy obraz jest reprodukowany przez łącze HDMI, a opcja Wyb. wyjście 4K jest ustawiona na Karta pamięci+HDMI (dostępność ustawienia Karta pamięci+HDMI zależy od modelu)
   • W trybie filmu, gdy opcja SteadyShot jest ustawiona na Inteligentne aktyw. (dostępność ustawienia Inteligentne aktyw. zależy od modelu)
   • W trybie filmu, gdy opcja Ust. nagrywania jest ustawiona na 120p / 100p (z wyjątkiem modeli ILCE-7SM3, ILCE-1, ILCE-7M4, ILME-FX3 i ILME-FX30)
   • W trybie filmu, gdy opcja Tryb ostrości jest ustawiona na Ostrość ręczna (tylko modele ILCE-7C, ILCE-7SM3, ILCE-1, ILCE-7M4, ILCE-7RM5 i ZV-E10)
  • Kiedy dotknięcie panelu włącza funkcję Ostrość dotykiem:
   • Kiedy opcja Wybór sceny jest ustawiona na Z ręki o zmierzchu lub Korekcja drgań (dostępność opcji Korekcja drgań zależy od modelu)
   • Kiedy opcja Wykrywanie obiektu w grupie Ust. AF Twarz/Oczy jest ustawiona na Zwierzę (z wyjątkiem modeli ILCE-9, ILCE-9M2, ILCE-7SM3, ILCE-7C, ILCE-7M4, ILME-FX3, ILME-FX30 i ZV-E10)
   • Kiedy opcja Tryb ostrości jest ustawiona na DMF (tylko modele Cyber-shot)
   • Kiedy Tryb ostrości jest ustawiony na Ostrość ręczna, a użytkownik dwa razy stuknie w monitor (dostępna jest funkcja „powiększenie”)
  • Kiedy nie działa funkcja obsługi dotykowej:
   • Kiedy tryb fotografowania jest ustawiony na Rozległa panorama (tylko w wybranych modelach)
   • Kiedy używany jest tryb Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy
   • Kiedy używany jest tryb Inteligentny telekonwerter (tylko w wybranych modelach)