Identyfikator artykułu : 00176868 / Ostatnia modyfikacja : 28.07.2019

W jaki sposób można utrzymywać ostrość na określonym obiekcie?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zaleca się wybór następujących ustawień:

 • Tryb ostrości: AF-C
 • Ustawienie obszaru ostrości: AF z podążaniem

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obszar ostrości dostosowany do rodzaju obiektu.
  • W przypadku prostego tła i aktywnie poruszającego się obiektu wybierz ustawienie AF z podążaniem: Szeroki.
  • Jeżeli w jakimś stopniu można określić zakres przemieszczania się obiektu na monitorze, użyteczne będzie ustawienie AF z podążaniem: Strefa.
  • Jeśli występuje duży kontrast między głównym motywem a tłem lub jeśli przed głównym motywem znajdują się inne obiekty, które powodują błędne nastawianie ostrości w trybach AF z podążaniem: Szeroki lub AF z podążaniem: Strefa, wybierz ustawienie AF z podążaniem: Środek lub AF z podążaniem: Elast. punktowy / Roz. elast. punktowy.
 2. Dopasuj wyświetlaną na monitorze strefę ustawiania ostrości do obiektu, a następnie wciśnij do połowy przycisk spustu migawki.
 3. Kiedy rozpocznie się śledzenie ostrości obiektu, strefa ustawiania ostrości automatycznie zmienia się na szeroką, a aparat utrzymuje ostrość. Po uzyskaniu żądanej kompozycji ujęcia wyzwól migawkę.