Identyfikator artykułu : 00176868 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

W jaki sposób można utrzymywać ostrość na określonym obiekcie?

    Aparat ma funkcję śledzenia umożliwiającą utrzymywanie ostrości na wybranym obiekcie. Informuje o tym ramka ostrości.

    Punkt początkowy można wybrać za pomocą funkcji Obszar ostrości lub funkcji dotykowych.

    UWAGA: Dostępne funkcje zależą od modelu i wersji wewnętrznego oprogramowania aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

    Dla modeli z opcją Śledzenie w menu Obszar ostrości

    Dla modeli z opcją AF z podążaniem w grupie Obszar ostrości