Identyfikator artykułu : 00059896 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Nie działa funkcja GPS (kamera)

  Upewnij się, że funkcja GPS jest włączona i że w urządzeniu nastawiona jest właściwa data i godzina.

  Używaj kamery na otwartej przestrzeni, bez wysokich budynków i drzew w sąsiedztwie. Wyłącz i ponownie włącz kamerę. Wyznaczenie danych o lokalizacji może trwać kilka minut. Czas ten można skrócić, wykorzystując dane wspomagające GPS. W tym celu należy podłączyć urządzenie do komputera i użyć oprogramowania dostarczonego z urządzeniem. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi kamery.

  Sprawdź wskaźnik GPS na urządzeniu.

  Wskaźniki GPS

  Stan odbioru GPS

  Brak wskazania

  GPS jest wyłączony. Włącz go, naciskając przycisk menu i wybierając kolejno opcje „GPS settings” (Ustawienia GPS), „GPS on/off” (Włącz/wyłącz GPS) oraz „on” (włącz).

  GPS — brak danych

  Kamera nie odbiera informacji o lokalizacji. Używaj kamery na otwartej przestrzeni.

  GPS — wyznaczanie

  Trwa wyznaczanie lokalizacji. Zaczekaj, aż będzie możliwy zapis danych o lokalizacji.

  GPS — zapis

  Możliwy jest zapis danych o bieżącej lokalizacji.

  gps — błąd

  Wystąpił problem z funkcją GPS. Wyłącz i włącz kamerę.

  Jeśli kamera w dalszym ciągu nie wyświetla ikony rejestracji danych GPS, zresetuj ją w sposób odpowiedni dla posiadanego modelu. Aby sprawdzić, czy kamera jest wyposażona w przycisk RESET lub opcję Initialize (Inicjalizuj), zapoznaj się z jej instrukcją obsługi. Kamerę można zresetować w jeden z opisanych poniżej sposobów.

  1. Używając opcji Initialize (Inicjalizuj) w menu

  2.Używając przycisku RESET na kamerze

  resetowanie kamery

  3.Ręcznie wykonując resetowanie przez odłączenie zasilania

  1.Wyłącz kamerę.

  2.Wyjmij akumulator.

  3.Wyjmij litową baterię pastylkową.

  4.Pozostaw kamerę bez zasilania na 30 sekund.

  5.Z powrotem włóż litową baterię pastylkową.

  6.Z powrotem podłącz akumulator.

  7.Włącz kamerę.

  Wyeliminuje to możliwość nieprawidłowej konfiguracji kamery.
  Uwaga: Upewnij się, że funkcja GPS jest włączona. Naciśnij przycisk Menu, przejdź do opcji „GPS settings” (Ustawienia GPS) i włącz funkcję GPS.

  Wyjdź na otwartą przestrzeń, bez wysokich budynków ani drzew. Włącz kamerę i zaczekaj kilka minut na pojawienie się wskaźnika GPS: Wskaźnik GPS

  Jeśli kamera nadal nie odbiera danych GPS, prawdopodobnie jest uszkodzona i wymaga naprawy.