Identyfikator artykułu : 00170403 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2017

Nie działa ustawienie czasu rozpoczęcia oszczędzania energii, a aparat pozostaje włączony pomimo upływu wybranego czasu

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Nie działa funkcja oszczędzania energii.

Funkcja oszczędzania energii aparatu nie działa w następujących przypadkach:

 • Kiedy jest włączona funkcja Zdalne sterowanie, tryb oszczędzania energii nie działa. Aby wyłączyć funkcję Zdalne sterowanie, wykonaj poniższe czynności.

  UWAGA: Poniższe czynności mają charakter przykładowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.

  1. Naciśnij przycisk MENU na aparacie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Zdalne sterowanie.
  4. Wybierz ustawienie Wył.
  .
 • Jeśli funkcja FINDER/MONITOR (wizjer/monitor) jest ustawiona na Automatyczne, należy się upewnić, że nic nie zasłania czujnika na wizjerze. Jeśli czujnik na wizjerze wykryje pobliski obiekt, aparat może się nie wyłączyć. 

 • Kiedy funkcja Steruj ze smartfonu jest ustawiona na Wł., czas rozpoczęcia jest wydłużany do jednej minuty nawet wówczas, gdy dla funkcji Czas rozp. osz. ener. jest ustawiony czas krótszy niż 1 minuta. Służy to zapewnieniu wystarczającego czasu na połączenie z urządzeniem mobilnym.
 • Aparat jest połączony z aplikacją PlayMemories Mobile.
 • Złącze USB jest używane do zasilania.
 • Przez złącze HDMI reprodukowany jest film.
 • Włączona jest funkcja „Zdjęcia z uśmiechem”.
 • Aparat pozostaje w gotowości do nagrywania w trybie HFR (High Frame Rate).
 • Trwa rejestracja podstawowej barwy białej w trybie balansu bieli Nastaw.własne.
 • Aktywne jest połączenie PC Remote.
 • Aktywne jest połączenie Eye-Fi.

UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.