Identyfikator artykułu : 00170403 / Ostatnia modyfikacja : 18.07.2023Drukowanie

Nie działa ustawienie czasu rozpoczęcia oszczędzania energii, a aparat pozostaje włączony pomimo upływu wybranego czasu

  Nie działa funkcja oszczędzania energii.

  Funkcja oszczędzania energii aparatu nie działa w następujących przypadkach:

  • Kiedy jest włączona funkcja Zdalne sterowanie, tryb oszczędzania energii nie działa. Aby wyłączyć funkcję Zdalne sterowanie, wykonaj poniższe czynności.

   UWAGA: Poniższe czynności mają charakter przykładowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.

   1. Naciśnij przycisk MENU na aparacie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Zdalne sterowanie.
   4. Wybierz ustawienie Wył.
   .
  • Jeśli funkcja FINDER/MONITOR (wizjer/monitor) jest ustawiona na Automatyczne, należy się upewnić, że nic nie zasłania czujnika na wizjerze. Jeśli czujnik na wizjerze wykryje pobliski obiekt, aparat może się nie wyłączyć. 

  • Kiedy funkcja Steruj ze smartfonu jest ustawiona na Wł., czas rozpoczęcia jest wydłużany do jednej minuty nawet wówczas, gdy dla funkcji Czas rozp. osz. ener. jest ustawiony czas krótszy niż 1 minuta. Służy to zapewnieniu wystarczającego czasu na połączenie z urządzeniem mobilnym.
  • Aparat jest połączony z aplikacją PlayMemories Mobile.
  • Złącze USB jest używane do zasilania.
  • Przez złącze HDMI reprodukowany jest film.
  • Włączona jest funkcja „Zdjęcia z uśmiechem”.
  • Aparat pozostaje w gotowości do nagrywania w trybie HFR (High Frame Rate).
  • Trwa rejestracja podstawowej barwy białej w trybie balansu bieli Nastaw.własne.
  • Aktywne jest połączenie PC Remote.
  • Aktywne jest połączenie Eye-Fi.

  UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.