Identyfikator artykułu : 00110336 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2017Drukowanie

Co zrobić, jeżeli żadna funkcja nie działa prawidłowo, mimo że zasilanie jest włączone?


     


    Wyjmij akumulator lub odłącz opcjonalny zasilacz sieciowy / ładowarkę, a następnie ponownie włącz zasilanie po około 1 minucie.

    Jeżeli po wykonaniu powyższej operacji nadal nie działa żadna funkcja, oddaj aparat do naprawy, ponieważ może być uszkodzony.