Identyfikator artykułu : 00109312 / Ostatnia modyfikacja : 19.03.2015Drukowanie

Co zrobić, jeżeli nie można włączyć aparatu?

Nie można włączyć aparatu.

  Jeżeli nie możesz włączyć aparatu, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy do aparatu włożono prawidłowo akumulator naładowany w wystarczającym stopniu. Jeżeli akumulator jest rozładowany, włóż naładowany akumulator.
  2. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C do momentu wyłączenia kontrolki CHARGE [ŁADOWANIE].  Jeśli temperatura otoczenia nie będzie mieścić się w tym zakresie, akumulator może nie zostać całkowicie naładowany.
  3. Jeżeli kontrolka CHARGE [ŁADOWANIE] się nie świeci lub miga podczas ładowania, styki mogą być zabrudzone. Należy wytrzeć kurz suchą ściereczką. Nie dotykaj styków ręką ani metalowymi przedmiotami.
  4. Używaj oryginalnych akumulatorów i ładowarki firmy Sony — produkty nieoryginalne mogą doprowadzić do awarii. 

  UWAGA: jeśli akumulator się nie ładuje, wymień go na nowy — być może został już całkowicie wyczerpany i nie da się go ponownie naładować.

  Jeżeli aparat nadal nie daje się włączyć po wykonaniu powyższych czynności, być może trzeba oddać go do serwisu. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.