Identyfikator artykułu : 00081358 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Po rozpakowaniu nowo nabytego urządzenia nie można włączyć zasilania.

  W większości przypadków kamery lub aparatu nie można włączyć z powodu całkowitego wyładowania akumulatora. Dzieje się tak zazwyczaj, ponieważ fabrycznie naładowane urządzenie przez długi czas leżało w opakowaniu. Przed pierwszym użyciem kamery lub aparatu należy całkowicie naładować akumulator.

  WAŻNE:

  • Upewnij się, że w czasie ładowania nic nie zakrywa styków akumulatora.
  • Upewnij się, że akumulator jest starannie podłączony do kamery/aparatu lub ładowarki.
  • Upewnij się, że akumulator jest włożony we właściwym kierunku. W niektórych modelach istnieje możliwość omyłkowego włożenia go w niewłaściwym kierunku.

  UWAGA: Ta odpowiedź dotyczy wielu modeli. Szczegółowych informacji odnoszących się do posiadanej kamery/aparatu należy szukać w dostarczonej instrukcji obsługi i/lub w Przewodniku pomocniczym HTML dostępnym w witrynie pomocy technicznej firmy Sony.

  Poniżej podano dodatkowe informacje, które mogą przydać się przy ładowaniu akumulatora. W zależności od aparatu/kamery akumulator można ładować na aparacie/kamerze lub przy użyciu oddzielnej ładowarki. Prosimy o zapoznanie się z częścią poświęconą używanej metodzie ładowania.

  Kiedy akumulator jest zainstalowany na aparacie/kamerze:

  • Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Ładowanie nie jest możliwe przy włączonym zasilaniu.
  • Jeśli aparat/kamera ma wbudowany przewód USB, użyj go do podłączenia urządzenia do komputera i naładuj akumulator.
  • W przypadku ładowania przez przewód USB podłączony do komputera należy się upewnić, że komputer jest włączony. Kiedy komputer pozostaje w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji, ładowanie może się okazać niemożliwe.
  • Jeśli zamiast komputera używana jest ładowarka USB, należy sprawdzić, czy współpracuje ona z aparatem/kamerą. Ładowarki przeznaczone do innych urządzeń mogą nie działać.

  Kiedy akumulator jest zainstalowany na ładowarce:

  • Włącz ładowarkę bezpośrednio do działającego gniazdka sieci energetycznej. Wyeliminuje to ryzyko użycia wadliwego przedłużacza lub urządzenia chroniącego przed przepięciami.
  • Jeśli podczas ładowania lampka CHARGE miga albo w ogóle nie zapala się, metalowe styki mogą być brudne. Wytrzyj je suchą ściereczką i ponów próbę ładowania.

  Jeśli aparat/kamera nadal się nie włącza, konieczna może być wymiana akumulatora/ładowarki lub naprawa aparatu/kamery.