Identyfikator artykułu : 00144766 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2016Drukowanie

Nie można włączyć lub wyłączyć zasilania kamery przy użyciu pilota RM-LVR3.

    Funkcja włączania i wyłączania zasilania za pomocą dołączonego pilota RM-LVR3 może nie działać, jeśli przycisk zasilania na pilocie RM-LVR3 jest naciskany w sposób ciągły. Przed ponownym naciśnięciem przycisku zasilania trzeba odczekać co najmniej pięć sekund.

    Jeśli funkcja włączania/wyłączania zasilania nie działa, kamera może się znajdować zbyt daleko od pilota RM-LVR3. W takim przypadku przed ponownym naciśnięciem przycisku zasilania spróbuj zbliżyć się do kamery.