Identyfikator artykułu : 00059853 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2017Drukowanie

Funkcja zoomu nie działa lub działa nieprawidłowo (DSC)

  Jeśli zoom nie działa w oczekiwany sposób, należy:

  · W niektórych modelach aparatów zoom nie działa podczas rejestrowania filmów. Sprawdzić, czy posiadany aparat umożliwia korzystanie z zoomu podczas filmowania.

  · Należy używać oryginalnych i wystarczająco naładowanych akumulatorów firmy Sony, zgodnych z modelem urządzenia.

  · Po użyciu aparatu w zimnym otoczeniu i przeniesieniu go w miejsce o wyższej temperaturze może dojść do skroplenia pary wodnej wewnątrz urządzenia, powodującego jego nieprawidłowe działanie. Po użyciu aparatu na otwartej przestrzeni należy pozostawić urządzenie na kilka godzin w temperaturze pokojowej, aż do ustąpienia kondensacji.

  · Nie można używać zoomu optycznego w następujących sytuacjach:

  o podczas wykonywania zdjęć w trybie iSweep [Panorama iSweep]

  o podczas wykonywania zdjęć w trybie 3D Sweep Panorama [Zdjęcie panoramiczne 3D]

  o podczas wykonywania zdjęć w trybie Sweep Multi Angle [Seria zdjęć pod różnymi kątami]

  · W niektórych aparatach nie można używać funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.

  Jeżeli problem utrzymuje się mimo zresetowania urządzenia lub gdy podczas używania funkcji zoomu słychać nietypowe odgłosy mechaniczne, aparat prawdopodobnie jest niesprawny i może wymagać naprawy.