Identyfikator artykułu : 00108949 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2015Drukowanie

Jak postępować, jeśli mimo włączenia aparatu nie działa żadna funkcja?

    Spróbować wyłączyć aparat i odłączyć zasilacz lub wyjąć baterię. Po około jednej minucie ponownie podłączyć zasilacz lub włożyć baterię i ponownie włączyć aparat.

    Jeśli problem nie zostanie usunięty, aparat może wymagać naprawy.