Identyfikator artykułu : 00066903 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Funkcja GPS nie działa (DSC)

  Należy sprawdzić, czy funkcja GPS jest włączona i czy w aparacie ustawiono prawidłowo datę i godzinę.

  GPS to system określający lokalizację geograficzną poprzez triangulację sygnałów radiowych wysyłanych przez satelity systemu GPS. Należy unikać używania aparatu w miejscach, w których sygnały radiowe są blokowane lub odbijane, np. w zacienionych obszarach otoczonych budynkami lub drzewami. Używać aparatu pod gołym niebem.

  Pobieranie informacji o lokalizacji może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Czas ten można skrócić, jeżeli stosuje się dane pomocnicze GPS.

  Czas niezbędny do odebrania informacji o lokalizacji na podstawie sygnału GPS można skrócić dzięki wykorzystaniu danych pomocniczych GPS. Dostępność funkcji danych pomocniczych GPS można sprawdzić w aparacie.

  Jeżeli do nawiązania połączenia z Internetem wykorzystywane jest oprogramowanie PlayMemories Home lub Picture Motion Browser, dane pomocnicze GPS mogą aktualizować się automatycznie.

  Wybrać:

  1. Menu

  2. Setup [Konfiguracja]

  3. Main Settings [Ustawienia główne]

  4. GPS Assist data [Dane pomocnicze GPS]

  Sprawdzić kontrolkę GPS w aparacie.

  Kontrolki GPS

  Odbiór sygnału GPS

  Brak kontrolki

  Funkcja GPS jest wyłączona. Należy ją włączyć, naciskając przycisk menu/GPS settings [Ustawienia GPS]/GPS on/off [Wł./wył. funkcję GPS], a następnie wybierając opcję On [Wł.].

  GPS — dane nie są rejestrowane

  Aparat nie może zarejestrować informacji o lokalizacji. Z aparatu należy korzystać w terenie otwartym.

  GPS — obliczanie

  Obliczanie danych o lokalizacji. Należy zaczekać, aż możliwa będzie rejestracja informacji o lokalizacji.

  GPS — rejestrowanie danych

  Istnieje możliwość rejestracji danych o bieżącej lokalizacji.

  Błąd modułu GPS

  Wystąpił problem z funkcją GPS. Należy wyłączyć aparat, a następnie ponownie go włączyć.

  Jeżeli aparat wciąż nie pokazuje ikony rejestracji danych GPS, należy ponownie go uruchomić, korzystając z odpowiedniej opcji w menu ustawień.

  Należy zainicjować aparat:

  - Nacisnąć przycisk Menu i przejść do menu ustawień.

  Menu w aparacie DSC

  - Wybrać opcję Main Settings [Ustawienia główne].

  inicjowanie

  - Wybrać opcję Initialize [Inicjuj], a następnie przycisk OK, aby przywrócić domyślne ustawienia aparatu.

  resetowanie

  Uwaga:

  Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów, w zależności od otaczających budynków, siły sygnału GPS itd.

  Ponieważ satelity systemu GPS ciągle zmieniają położenie, określenie pozycji może potrwać dłużej lub odbiornik może nie być w stanie określić pozycji zależnie od lokalizacji i czasu korzystania z aparatu.

  Jeżeli aparat wciąż nie jest w stanie odebrać informacji GPS, może to oznaczać niesprawność urządzenia i konieczność jego naprawy.