Identyfikator artykułu : 00066903 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Funkcja GPS nie działa (DSC)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy sprawdzić, czy funkcja GPS jest włączona i czy w aparacie ustawiono prawidłowo datę i godzinę.

GPS to system określający lokalizację geograficzną poprzez triangulację sygnałów radiowych wysyłanych przez satelity systemu GPS. Należy unikać używania aparatu w miejscach, w których sygnały radiowe są blokowane lub odbijane, np. w zacienionych obszarach otoczonych budynkami lub drzewami. Używać aparatu pod gołym niebem.

Pobieranie informacji o lokalizacji może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Czas ten można skrócić, jeżeli stosuje się dane pomocnicze GPS.

Czas niezbędny do odebrania informacji o lokalizacji na podstawie sygnału GPS można skrócić dzięki wykorzystaniu danych pomocniczych GPS. Dostępność funkcji danych pomocniczych GPS można sprawdzić w aparacie.

Jeżeli do nawiązania połączenia z Internetem wykorzystywane jest oprogramowanie PlayMemories Home lub Picture Motion Browser, dane pomocnicze GPS mogą aktualizować się automatycznie.

Wybrać:

1. Menu

2. Setup [Konfiguracja]

3. Main Settings [Ustawienia główne]

4. GPS Assist data [Dane pomocnicze GPS]

Sprawdzić kontrolkę GPS w aparacie.

Kontrolki GPS

Odbiór sygnału GPS

Brak kontrolki

Funkcja GPS jest wyłączona. Należy ją włączyć, naciskając przycisk menu/GPS settings [Ustawienia GPS]/GPS on/off [Wł./wył. funkcję GPS], a następnie wybierając opcję On [Wł.].

GPS — dane nie są rejestrowane

Aparat nie może zarejestrować informacji o lokalizacji. Z aparatu należy korzystać w terenie otwartym.

GPS — obliczanie

Obliczanie danych o lokalizacji. Należy zaczekać, aż możliwa będzie rejestracja informacji o lokalizacji.

GPS — rejestrowanie danych

Istnieje możliwość rejestracji danych o bieżącej lokalizacji.

Błąd modułu GPS

Wystąpił problem z funkcją GPS. Należy wyłączyć aparat, a następnie ponownie go włączyć.

Jeżeli aparat wciąż nie pokazuje ikony rejestracji danych GPS, należy ponownie go uruchomić, korzystając z odpowiedniej opcji w menu ustawień.

Należy zainicjować aparat:

- Nacisnąć przycisk Menu i przejść do menu ustawień.

Menu w aparacie DSC

- Wybrać opcję Main Settings [Ustawienia główne].

inicjowanie

- Wybrać opcję Initialize [Inicjuj], a następnie przycisk OK, aby przywrócić domyślne ustawienia aparatu.

resetowanie

Uwaga:

Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów, w zależności od otaczających budynków, siły sygnału GPS itd.

Ponieważ satelity systemu GPS ciągle zmieniają położenie, określenie pozycji może potrwać dłużej lub odbiornik może nie być w stanie określić pozycji zależnie od lokalizacji i czasu korzystania z aparatu.

Jeżeli aparat wciąż nie jest w stanie odebrać informacji GPS, może to oznaczać niesprawność urządzenia i konieczność jego naprawy.