Identyfikator artykułu : 00059114 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Co to jest funkcja GPS Log [Dziennik GPS]?

    Funkcja GPS Log [Dziennik GPS] umożliwia rejestrację informacji o lokalizacji i prędkości poruszania się podczas nagrywania filmów z wykorzystaniem funkcji GPS aparatu. Program PlayMemories Home™ zainstalowany w aparacie umożliwia importowanie filmów zarejestrowanych z wykorzystaniem funkcji GPS Log [Dziennik GPS] na komputer i wyświetlenie ich wraz z mapą zawierającą informacje o lokalizacji.

    UWAGA: Maksymalna dzienna liczba plików dziennika, jaką można zarejestrować wynosi 256. Pliki dziennika nie są rejestrowane w przypadku osiągnięcia ich maksymalnej liczby, ale można mimo to rejestrować obrazy.