Identyfikator artykułu : 00168762 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2019

Czy w trybach „Zdjęcia seryjne” lub „Zdjęcia seryjne z priorytetem szybkości” aparat stale ustawia ostrość?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Stałe ustawianie ostrości podczas zdjęć seryjnych bywa możliwe przy wybranym trybie automatycznego nastawiania ostrości AF-A lub AF-C.
Istnieje jednak szereg ograniczeń związanych z poszczególnymi aparatami i obiektywami. Szczegóły podano poniżej.

Legenda:
✔: Zgodność
- : Brak zgodności

    System Fast Hybrid AF Adapter mocowania
Nazwa modelu Ustawienie trybu automatyki ostrości Przy korzystaniu
ze zgodnego obiektywu
Przy korzystaniu
z niezgodnego obiektywu
Model
LA-EA1
Model
LA-EA3
Model
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-9 AF-C ✔*10 ✔*2 ✔*2 ✔*6 ✔*2
ILCE-7RM2
ILCE-7RM3
AF-A lub AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 ✔*2
ILCE-7M2 AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 *8 ✔*2
ILCE-7 AF-C ✔*4 ✔*5 ✔*5
ILCE-5100 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*2
ILCE-6000 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*2
ILCE-6300 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*3 ✔*2
ILCE-6500 AF-A lub AF-C ✔*9 ✔*2 ✔*3 ✔*2
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
AF-C ✔*7 ✔*5 ✔*5

Nazwa modelu Ustawienie trybu automatyki ostrości System AF z detekcją kontrastu

Adapter mocowania

Model
LA-EA1,
LA-EA3
Model
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-7SM2
ILCE-7S
ILCE-7R
ILCE-5000
ILCE-3500
ILCE-3000
NEX-7
NEX-3N
NEX-F3

AF-C

✔*5

✔*5

NEX-C3

AF-C

✔*5

✔*5 *11

NEX-5
NEX-3

AF-C

✔*5

✔*5 *12


Nazwa modelu

Ustawienie trybu automatyki ostrości

 
DSC-RX10M4  AF-A lub AF-C  ✔*1
DSC-RX100M5 AF-A lub AF-C ✔*1

*1 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych nie jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
 • W przypadku fotografowania obiektów pozbawionych kontrastu, na przykład błękitnego nieba lub białej ściany.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F8.

*2 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne: Lo.

*3 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne: Lo.
     W menu własnych ustawień należy zmienić ustawienie opcji AF system (System AF) na Phase-detection AF (AF z detekcją fazy).

*4 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości nie jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
 • W przypadku fotografowania obiektów pozbawionych kontrastu, na przykład błękitnego nieba lub białej ściany.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F8.

*5 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne. (Ciągłe nastawianie ostrości nie jest możliwe w trybie zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości.)

*6 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. W wymienionych poniżej przypadkach nie jest możliwe ciągłe nastawianie ostrości w trybie Mid/Hi. W takim przypadku należy zmienić ustawienie na Lo.

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.
 • Gdy w adapterze LA-EA3 zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 01

*7 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości nie jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F6,3.

*8 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 2.0 lub nowszej.

*9 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. W wymienionych poniżej przypadkach nie jest możliwe ciągłe nastawianie ostrości w trybie Mid/Hi/Hi+. W takim przypadku należy zmienić ustawienie na Lo.

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.

*10 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. Ciągłe nastawianie ostrości nie jest możliwe w wymienionych poniżej przypadkach.

 • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
 • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.

*11 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 02 lub nowszej.

*12 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 05 lub nowszej.