Identyfikator artykułu : 00125978 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2019

Co to jest „Ciche fotografowanie” i czy z użyciem tej funkcji wiążą się jakieś ograniczenia?

  Użycie funkcji „Ciche fotografowanie” wiąże się z ograniczeniami. Dodatkowo, zdjęcia wykonane w trybie Ciche fotografowanie mogą się różnić od zdjęć wykonanych w normalnym trybie.

  • Ograniczenia w używaniu trybu Ciche fotografowanie.
   • Trybu Ciche fotografowanie nie można wybrać, gdy pokrętło trybu pracy znajduje się w położeniu innym niż P/A/S/M.
   • Nie można używać lampy błyskowej.
   • Minimalna czułość ISO wynosi ISO 100.
   • Nie można używać następujących funkcji:
    • Auto HDR (Automatyka HDR)
    • Picture Effect (Efekt wizualny)
    • Picture Profile (Profil zdjęcia)
    • Long Exposure NR (Red.sz.dł.naśw.)
    • Front Curtain Shutter (El. pierw. kurt. mig.) Off (Wył.)
    • S Auto Img. Extract.
    • BULB
    • Multi Frame NR (Wieloklatk. red. sz.)
   • W modelu ILCE-7RM2 nie można używać funkcji zdjęć seryjnych.
   • In the case of the ILCE-6300 and ILCE-6500, only Continuous Shooting: Lo can be selected for continuous shooting.
   • Funkcja Ciche fotografowanie jest wyłączona, jeśli użytkownik korzysta z funkcji pobranych z serwisu PlayMemories Camera Apps. Pewne aplikacje pozwalają na wybór trybu Ciche fotografowanie. Aby z powrotem włączyć tryb Ciche fotografowanie, najpierw należy uruchomić aplikację, a następnie z ekranu zdjęć wybrać MENU — Custom Settings (Ustawienia niestandard.) — Silent Shooting (Ciche fotografow.).
   • Czas upływający między włączeniem aparatu a osiągnięciem gotowości do wykonywania zdjęć wydłuża się o mniej więcej 0,5 sekundy.
   • Nawet jeśli funkcja Silent Shooting (Ciche fotografow.) jest ustawiona na On (Wł.), aparat nie pracuje zupełnie bezgłośnie. Słychać będzie dźwięk przysłony i ustawiania ostrości.
  • Informacje o wykonywaniu zdjęć w trybie Ciche fotografowanie.

   UWAGI: Uzyskiwane zdjęcia będą zależały od modelu aparatu i ustawień.

   • Ruch obiektu oraz ruch korpusu mogą być przyczyną deformacji obrazu.
   • Jeśli w momencie wykonywania zdjęcia wystąpi krótki błysk światła (na przykład z lampy błyskowej innego aparatu) lub zdjęcia wykonywane są w migającym świetle świetlówek, na obrazie mogą się pojawić jasne i ciemne pasy lub żółte paski.

    UWAGA: Zjawiska opisane w dwóch poprzednich punktach są spowodowane niejednakowym momentem ekspozycji góry i dołu zdjęcia przy korzystaniu z migawki elektronicznej.

   • Jeżeli w trybie Ciche fotografowanie, przy niskiej czułości fotografowana, jest prześwietlona scena z bardzo silnym źródłem światła, takim jak słońce, to fragmenty fotografii o dużej jasności mogą ulec przyciemnieniu. Aby tego uniknąć, należy fotografować przy właściwej ekspozycji lub zwiększyć ustawienie czułości.