Identyfikator artykułu : 00125978 / Ostatnia modyfikacja : 22.07.2019

Co to jest „Ciche fotografowanie” i czy z użyciem tej funkcji wiążą się jakieś ograniczenia?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Użycie funkcji „Ciche fotografowanie” wiąże się z ograniczeniami. Dodatkowo, zdjęcia wykonane w trybie Ciche fotografowanie mogą się różnić od zdjęć wykonanych w normalnym trybie.

 • Ograniczenia w używaniu trybu Ciche fotografowanie.
  • Trybu Ciche fotografowanie nie można wybrać, gdy pokrętło trybu pracy znajduje się w położeniu innym niż P/A/S/M.
  • Nie można używać lampy błyskowej.
  • Minimalna czułość ISO wynosi ISO 100.
  • Nie można używać następujących funkcji:
   • Auto HDR (Automatyka HDR)
   • Picture Effect (Efekt wizualny)
   • Picture Profile (Profil zdjęcia)
   • Long Exposure NR (Red.sz.dł.naśw.)
   • Front Curtain Shutter (El. pierw. kurt. mig.) Off (Wył.)
   • S Auto Img. Extract.
   • BULB
   • Multi Frame NR (Wieloklatk. red. sz.)
  • W modelu ILCE-7RM2 nie można używać funkcji zdjęć seryjnych.
  • In the case of the ILCE-6300 and ILCE-6500, only Continuous Shooting: Lo can be selected for continuous shooting.
  • Funkcja Ciche fotografowanie jest wyłączona, jeśli użytkownik korzysta z funkcji pobranych z serwisu PlayMemories Camera Apps. Pewne aplikacje pozwalają na wybór trybu Ciche fotografowanie. Aby z powrotem włączyć tryb Ciche fotografowanie, najpierw należy uruchomić aplikację, a następnie z ekranu zdjęć wybrać MENU — Custom Settings (Ustawienia niestandard.) — Silent Shooting (Ciche fotografow.).
  • Czas upływający między włączeniem aparatu a osiągnięciem gotowości do wykonywania zdjęć wydłuża się o mniej więcej 0,5 sekundy.
  • Nawet jeśli funkcja Silent Shooting (Ciche fotografow.) jest ustawiona na On (Wł.), aparat nie pracuje zupełnie bezgłośnie. Słychać będzie dźwięk przysłony i ustawiania ostrości.
 • Informacje o wykonywaniu zdjęć w trybie Ciche fotografowanie.

  UWAGI: Uzyskiwane zdjęcia będą zależały od modelu aparatu i ustawień.

  • Ruch obiektu oraz ruch korpusu mogą być przyczyną deformacji obrazu.
  • Jeśli w momencie wykonywania zdjęcia wystąpi krótki błysk światła (na przykład z lampy błyskowej innego aparatu) lub zdjęcia wykonywane są w migającym świetle świetlówek, na obrazie mogą się pojawić jasne i ciemne pasy lub żółte paski.

   UWAGA: Zjawiska opisane w dwóch poprzednich punktach są spowodowane niejednakowym momentem ekspozycji góry i dołu zdjęcia przy korzystaniu z migawki elektronicznej.

  • Jeżeli w trybie Ciche fotografowanie, przy niskiej czułości fotografowana, jest prześwietlona scena z bardzo silnym źródłem światła, takim jak słońce, to fragmenty fotografii o dużej jasności mogą ulec przyciemnieniu. Aby tego uniknąć, należy fotografować przy właściwej ekspozycji lub zwiększyć ustawienie czułości.