Identyfikator artykułu : 00117200 / Ostatnia modyfikacja : 26.05.2015Drukowanie

Obrazy widoczne przez wizjer są niewyraźne

  Jeżeli obrazy widoczne przez wizjer są niewyraźne lub nieostre, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe czynności.
  UWAGA: Ponieważ każdy z powyższych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, należy sprawdzić działanie wizjera po wykonaniu każdego z nich.

  1. Dostosuj ustawienia mocy optycznej i odległość między wizjerami za pomocą pokrętła regulacji dioptrycznej.
    Zdjęcie
   • Jeżeli produkt jest używany przez więcej niż jedną osobę, moc optyczną należy dostosowywać indywidualnie dla każdego użytkownika.
   • Dioptrię należy dostosować osobno dla każdego oka.
  2. Upewnij się, że w ustawieniach opcji [Focus] (Ostrość) wybrano opcję [Auto] (tryb automatyczny).
  3. Sprawdź, czy obiektyw i wizjer są czyste. Jeżeli obiektyw jest zabrudzony, należy wyczyścić go miękką, suchą ściereczką.
  4. Sprawdź, czy wewnętrzna powierzchnia obiektywu nie jest zamglona.
  5. W przypadku skroplenia pary wodnej należy wyłączyć lornetkę na co najmniej godzinę i uruchomić ponownie.

   UWAGA: W warunkach częstych zmian temperatury lub wysokiej wilgotności wewnątrz obiektywu może dojść do kondensacji wilgoci. Aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas przenoszenia lornetki z chłodnego miejsca w ciepłe, włóż ją do plastikowego worka i szczelnie go zawiąż. Worek ten należy zdjąć, gdy temperatura w jego wnętrzu wyrówna się z temperaturą otoczenia.

  6. Jeżeli z bliskiej odległości obraz 3D widziany jest podwójnie, przejdź do trybu 2D za pomocą przycisku [FINDER 2D/3D] (WIZJER 2D/3D).

  Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.
  Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.