Identyfikator artykułu : 00073158 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jak zmienić ustawienia importu lub konwersji plików wideo w programie PlayMemories Home (przeznaczonym dla komputerów Mac)?

  Aby zmienić wymienione ustawienia w programie PlayMemories Home, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Uruchomić program PlayMemories Home™ (przeznaczony dla komputerów Mac) na komputerze Mac.
  2. W oknie programu PlayMemories Home wybrać opcję Tools [Narzędzia].
  3. Wybrać opcję Import Media Files [Importowanie plików multimedialnych]
  4. W lewym górnym rogu okna wybrać opcję PlayMemories Home Importer [Importer w programie PlayMemories Home].
  5. Wybrać opcję Preferences [Preferencje].
  6. W trybie importowania wybrać kliknięciem odpowiednie ustawienie. Można:
   • posortować według daty zapisu pliki multimedialne zaimportowane do foldera
   • umieścić zaimportowane pliki multimedialne w folderze z datą zaimportowania
   • zaimportować pliki multimedialne do wskazanego folderu
  7. W trybie konwersji plików wideo wybrać kliknięciem odpowiednie ustawienie. Można:    
   • przekonwertować zaimportowane filmy w formacie TS (AVC) lub MPEG-2 na format MP4 i pozostawić oryginalne pliki multimedialne na tym dysku twardym, na który je zaimportowano
   • przekonwertować zaimportowane filmy w formacie TS (AVC) lub MPEG-2 na format MP4 i usunąć oryginalne pliki multimedialne z dysku twardego, na który je zaimportowano
   • nie konwertować automatycznie zaimportowanych filmów w formacie TS (AVC) lub MPEG-2
  8. Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK, aby zapisać i zastosować wybrane ustawienia.