Identyfikator artykułu : 00073158 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2014

Jak zmienić ustawienia importu lub konwersji plików wideo w programie PlayMemories Home (przeznaczonym dla komputerów Mac)?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby zmienić wymienione ustawienia w programie PlayMemories Home, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Uruchomić program PlayMemories Home™ (przeznaczony dla komputerów Mac) na komputerze Mac.
 2. W oknie programu PlayMemories Home wybrać opcję Tools [Narzędzia].
 3. Wybrać opcję Import Media Files [Importowanie plików multimedialnych]
 4. W lewym górnym rogu okna wybrać opcję PlayMemories Home Importer [Importer w programie PlayMemories Home].
 5. Wybrać opcję Preferences [Preferencje].
 6. W trybie importowania wybrać kliknięciem odpowiednie ustawienie. Można:
  • posortować według daty zapisu pliki multimedialne zaimportowane do foldera
  • umieścić zaimportowane pliki multimedialne w folderze z datą zaimportowania
  • zaimportować pliki multimedialne do wskazanego folderu
 7. W trybie konwersji plików wideo wybrać kliknięciem odpowiednie ustawienie. Można:    
  • przekonwertować zaimportowane filmy w formacie TS (AVC) lub MPEG-2 na format MP4 i pozostawić oryginalne pliki multimedialne na tym dysku twardym, na który je zaimportowano
  • przekonwertować zaimportowane filmy w formacie TS (AVC) lub MPEG-2 na format MP4 i usunąć oryginalne pliki multimedialne z dysku twardego, na który je zaimportowano
  • nie konwertować automatycznie zaimportowanych filmów w formacie TS (AVC) lub MPEG-2
 8. Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK, aby zapisać i zastosować wybrane ustawienia.