Identyfikator artykułu : 00106550 / Ostatnia modyfikacja : 24.12.2018Drukowanie

Stabilizator obrazu SteadyShot nie działa.

  Stabilizator obrazu SteadyShot może nie działać prawidłowo tuż po włączeniu aparatu i skierowaniu go w kierunku obiektu lub jeśli przycisk spustu migawki został wciśnięty całkowicie, bez zatrzymania w połowie drogi. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

  1. Sprawdź, czy dla stabilizatora obrazu SteadyShot wybrano ustawienie On (Wł.).
   Wybierz kolejno MENUimage (Camera Settings (Ustawienia aparatu)) — SteadyShot (Stabilizator obrazu SteadyShot).

  2. Sprawdź wersję oprogramowania układowego aparatu. Aktualizacja oprogramowania układowego aparatu poprawi działanie stabilizatora obrazu SteadyShot.
   Jeśli wersja oprogramowania układowego aparatu to "1.00", zaktualizuj oprogramowanie układowe.

   Aby dowiedzieć się, która wersja oprogramowania układowego jest zainstalowana w aparacie:
   Wybierz kolejno MENUimage (Setup (Konfiguracja)) — Version (Wersja).
   Szczegółowe informacje na temat zaktualizowanych funkcji i sposobu aktualizacji zawiera sekcja Software and Downloads (Oprogramowanie i pliki do pobrania): https://www.sony.co.uk/support/en/product/ILCE-7M2

   

  UWAGA: Jeśli używasz obiektywu innej firmy lub obiektywu zamontowanego za pośrednictwem adaptera bagnetowego, stabilizator obrazu SteadyShot nie będzie działać automatycznie, ponieważ aparat może nie być w stanie uzyskać z obiektywu informacji o ogniskowej. Aby aparat mógł uzyskiwać informacje o ogniskowej, zmień ustawienie stabilizatora obrazu SteadyShot Adjust. (Regulacja stabilizatora obrazu SteadyShot) i SteadyS. Focal Len. (Ogniskowa stabilizatora obrazu SteadyShot).

  • Upewnij się, że dla stabilizatora obrazu SteadyShot Adjust. (Regulacja stabilizatora obrazu SteadyShot) wybrane jest ustawienie Manual (Ręczna):
   Wybierz kolejno MENUimage (Camera Settings (Ustawienia aparatu)) — SteadyShot Settings (Ustawienia stabilizatora obrazu SteadyShot) — SteadyShot Adjust. (Regulacja stabilizatora obrazu SteadyShot). — Manual (Ręczna).

  • Ustaw ogniskową obiektywu za pomocą funkcji SteadyS. Focal Len. (Ogniskowa stabilizatora obrazu SteadyShot):
   Wybierz kolejno MENUimage (Camera Settings (Ustawienia aparatu)) — SteadyShot Settings (Ustawienia stabilizatora obrazu SteadyShot) — SteadyS. Focal Len. (Ogniskowa stabilizatora obrazu SteadyShot), a następnie wybierz ogniskową odpowiednią dla używanego obiektywu.
   UWAGA: Można wybrać wartość ogniskowej z zakresu od 8 do 1000 mm.

  WAŻNE: Optymalne działanie stabilizatora obrazu SteadyShot nie jest gwarantowane, jeśli stosowane są obiektywy i adaptery bagnetowe firm innych niż Sony.

  Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
  Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z nami.