Identyfikator artykułu : 00170433 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020Drukowanie

Miga wskaźnik SteadyShot i pojawia się ikona ERROR (błąd) o wyglądzie dłoni.

  Jeśli wystąpi błąd funkcji SteadyShot, może migać wskaźnik SteadyShot, a na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się następująca ikona:

  Obraz

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Wyłącz aparat.
  2. Wyjmij akumulator.
  3. Pozostaw aparat bez zasilania przez 1 minutę.
  4. Ponownie włóż akumulator.
  5. Włącz aparat.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.