Identyfikator artykułu : 00135722 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2017Drukowanie

Dlaczego pole widzenia zwęża się, gdy stabilizator obrazu STEADYSHOT jest w trybie ACTIVE (Aktywny)?

    WAŻNE: Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcję SteadyShot. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

    Optyczny stabilizator obrazu SteadyShot w trybie Active (Aktywny) dodatkowo kompensuje drgania kamery w kierunku obrotu.
    Procesor przetwarzania obrazu w kamerze używa specjalnych algorytmów do korygowania wynikającego z obrotu nachylenia obrazu na przetworniku. To powoduje, że pole widzenia zwęża się.