Identyfikator artykułu : 00077149 / Ostatnia modyfikacja : 11.01.2018

W jaki sposób można nagrywać i odtwarzać filmy w formacie MP4?

  Wybrać dla opcji Dual Video REC [Podwójne nagrywanie wideo] ustawienie On [Wł.] i rozpocząć nagrywanie.

  UWAGA:

  • Po wybraniu dla opcji Dual Video REC [Podwójne nagrywanie wideo] ustawienia On [Wł.] filmy są nagrywane jednocześnie w formacie MP4 i HD. Za pomocą tego aparatu nie można nagrywać filmów wyłącznie w formacie MP4.
  • Opcja Dual Video REC [Podwójne nagrywanie wideo] zostanie ustawiona na Off [Wył.] przy ustawieniu parametru Frame Rate [Szybkość wyświetlania klatek] na 50p. Przy nagrywaniu filmów w formacie MP4 należy ustawić dla parametru Frame Rate [Szybkość wyświetlania klatek] wartość 50p lub 25p.
  • Jeśli aparat posiada ustawienie Intelligent Active [Inteligentne aktywne] w menu SteadyShot (film), należy wybrać dla opcji SteadyShot ustawienie inne niż Intelligent Active [Inteligentne aktywne]. Funkcja Dual Video REC [Podwójne nagrywanie wideo] będzie niedostępna po wybraniu opcji Intelligent Active [Inteligentne aktywne].

  Odtwarzanie filmów w formacie MP4:

  Aby odtwarzać filmy w formacie MP4 format filmu musi być ustawiony na MP4.

  1. Aby uruchomić tryb odtwarzania, należy nacisnąć przycisk View Images [Wyświetl obrazy].
  2. Wybrać ikonę HD widoczną w prawym górnym rogu monitora LCD.
  3. Wybrać opcję MP4.