Identyfikator artykułu : 00062900 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2022Drukowanie

Co oznacza kod błędu na kamerze? Objaśnienia kodów błędu i rozwiązania

Kamera wyświetla kod błędu zawierający literę C: lub E:, po której następuje liczba.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Kod błędu służy do przekazywania informacji i pomaga zdiagnozować problemy wykryte przez kamerę. Poniżej zamieszczono listę typowych kodów błędów wraz z ich przyczynami i rozwiązaniami. Symbol xx w poniższych kodach błędów oznacza dowolną liczbę, która nie ma znaczenia dla ogólnej diagnozy problemu.

  Błędy dzielą się na dwa rodzaje:


  Kody błędu zaczynające się od „C”

  Kod błędu: C:04:xx, C:23:xx, E:92:xx

  Ten błąd dotyczy akumulatora. Sprawdź styki akumulatora i zetrzyj zabrudzenia ze styków akumulatora suchą, czystą ściereczką, bawełnianą watką itp. Uważaj, aby nie dotykać styków rękami lub metalowymi przedmiotami. Jeśli to możliwe, użyj innego akumulatora Sony. Jeśli to możliwe, podłącz do kamery zasilacz sieciowy. Włącz wtyk zasilacza bezpośrednio do gniazdka sieci energetycznej. Unikaj używania przedłużaczy i urządzeń chroniących przed przepięciami.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.


  Kod błędu: C:22:xx

  Głowice wideo kamery mogą być brudne. Spróbuj wyczyścić głowice wideo przy użyciu suchej kasety czyszczącej. Te same objawy mogą wystąpić na nowo w przypadku używania brudnych kaset. Jeśli po wyczyszczeniu głowic wideo nadal występuje błąd, urządzenie może wymagać naprawy.


  Kod błędu: C:31:xx, C:32:xx

  Ten błąd wskazuje nieprawidłowość w zamontowanym module napędu kasety lub soczewki ostrości. W celu rozwiązania błędu w pierwszej kolejności spróbuj wykonać resetowanie przez odłączenie zasilania.

  Jak wykonać resetowanie kamery przez odłączenie zasilania

  1. Wyłącz kamerę.
  2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
  3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.

  Jeżeli błąd nadal się pojawia, a nośnikiem nagrań w kamerze jest kaseta z taśmą, spróbuj użyć innej kasety i sprawdź, czy błąd wystąpi ponownie.

  Ostatnim możliwym rozwiązaniem problemu jest przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.


  Kod błędu: C:13:xx

  Używany nośnik zapisu nie jest obsługiwany przez kamerę, ma pogorszoną jakość lub jest uszkodzony.

  Płyta DVD

  pamięci


  Kod błędu: C:21:xx

  Ten błąd oznacza kondensację pary wodnej lub wykrycie wilgoci. Wyłącz kamerę, na mniej więcej godzinę pozostaw ją w suchym miejscu, po czym włącz ją ponownie. Kamery można użyć ponownie, jeśli w momencie włączenia zasilania nie pojawia się ten sam wskaźnik ostrzegawczy.

  • Kamera na taśmy: Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę Handycam z otwartymi drzwiczkami komory na kasetę i pozostaw ją w tym stanie. Pozostawienie kasety z osadzoną wilgocią w kamerze Handycam grozi uszkodzeniem taśmy i głowicy lub niewłaściwym działaniem kamery.
  • Kamery na nośniki DVD: Wyłącz kamerę bez wyjmowania nośnika DVD i pozostaw ją w tym stanie.

  Przyczyną kondensacji wilgoci jest zwykle bezpośrednie przeniesienie kamery z zimnego do ciepłego miejsca. Wilgoć może osadzić się wewnątrz kamery, na nośniku nagrań lub na obiektywie, powodując niewłaściwe działanie. Aby uniknąć skroplenia pary wodnej, przed przeniesieniem kamery z zimnego do ciepłego miejsca należy ją włożyć do torebki foliowej i szczelnie zamknąć torebkę. Torebkę można zdjąć, gdy temperatura powietrza wewnątrz zrówna się z temperaturą otoczenia.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.  Kody błędu zaczynające się od „E”

  Kod błędu: E:31:xx

  Ten błąd oznacza błąd formatowania dysku twardego w kamerze lub uszkodzenie danych. Jeśli to możliwe, spróbuj wykonać w komputerze kopię zapasową danych z dysku twardego kamery. Konieczne będzie sformatowanie dysku twardego w kamerze. Odpowiednią procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.


  Kod błędu: E:61:xx

  Ten kod może się pojawiać z trzech powodów:

  1. Podczas nagrywania lub formatowania kamera została upuszczona lub w inny sposób uderzona.
  2. Występuje jakiś problem w module napędowym soczewki ostrości, zoomu lub obiektywu.
  3. Karta pamięci została wyjęta w trakcie nagrywania lub finalizacji.

  W pierwszej kolejności spróbuj wykonać resetowanie przez odłączenie zasilania:

  Jak wykonać resetowanie kamery przez odłączenie zasilania

  1. Wyłącz kamerę.
  2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
  3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.

  Ostatnim możliwym rozwiązaniem problemu jest przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.


  Kod błędu: E:62:11, E:62:12

  Te kody błędu pojawiają się w wyniku działania funkcji samoczynnej diagnostyki. Kamera jest wyposażona w stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot. Jeżeli przy włączonym zasilaniu na obiektyw działa zbyt duża siła, może uaktywnić się zabezpieczenie napędu obiektywu, co spowoduje pojawienie się tego kodu błędu. W takim przypadku należy wyjąć i z powrotem włożyć akumulator, aby skasować kod błędu. W celu wyczyszczenia obiektywu należy go wytrzeć miękką ściereczką, unikając używania siły.


  Kod błędu: E:xx:xx (inne niż powyższe)

  Standardowym sposobem radzenia sobie z innymi kodami błędów jest resetowanie kamery przez odłączenie zasilania:

  Jak wykonać resetowanie kamery przez odłączenie zasilania

  1. Wyłącz kamerę.
  2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
  3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.

  Ostatnim możliwym rozwiązaniem problemu jest przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.

  W przypadku dalszego występowania błędu urządzenie może wymagać naprawy.