Identyfikator artykułu : 00062896 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Włożona karta pamięci nie została wykryta przez kamerę lub wyświetlił się kod błędu C:13:01

  Włożona karta pamięci nie została wykryta przez kamerę lub wyświetlił się kod błędu C:13:01


  Należy upewnić się, że karta pamięci jest zgodna z kamerą. Należy sprawdzić informacje o zgodności zawarte w instrukcji obsługi kamery lub na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Sony.

  Zakup karty pamięci u autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Sony jest gwarancją oryginalności tej karty i jej zgodności z kamerą.

  · Kartę pamięci należy przed użyciem sformatować w kamerze, a nie w komputerze:

  1. Wybrać opcję Menu.

  2. Wybrać opcję Setup [Konfiguracja].

  3. Wybrać opcję Media Settings [Ustawienia nośników].

  4. Wybrać opcję Format [Formatowanie], a następnie wybrać nośnik.

  ustawienia nośników w kamerze

  · Jeżeli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek karta pamięci nadal nie jest wykrywana, należy zresetować kamerę i ponownie sformatować kartę w kamerze.

  formatowanie nośnika w kamerze

  Zresetować kamerę, wykonując jedną z czynności opisanych poniżej. W instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem można znaleźć informację, czy kamera posiada przycisk RESET lub opcję Initialize [Inicjuj].

  1. Za pomocą opcji Initialize [Inicjuj] w menu.

  2. Za pomocą przycisku RESET kamery.

  resetowanie kamery

  3. Ręczne resetowanie kamery z odłączeniem zasilania.

  1. Wyłączyć kamerę.

  2. Wyjąć akumulator.

  3. Wyjąć baterię litową w kształcie guzika.

  4. Pozostawić kamerę bez zasilania przez 30 sekund.

  5. Ponownie włożyć baterię litową w kształcie guzika.

  6. Ponownie włożyć akumulator.

  7. Włączyć kamerę.

  Powyższa procedura pozwala stwierdzić, czy konfiguracja kamery nie jest błędna.

  Jeśli karta pamięci nie jest w ogóle wykrywana przez kamerę, należy sprawdzić, czy styki (metalowe elementy) karty pamięci są czyste. W niektórych przypadkach zabrudzenia styków mogą również powodować problemy związane z przesyłaniem danych.

  Wyczyścić kartę pamięci, przecierając styki elektryczne ściereczką z mikrofibry, a następnie ponownie włożyć kartę.

  czyszczenie karty pamięci

  Jeśli karta pamięci jest wykrywana przez inne urządzenia i działa w nich prawidłowo, a z kolei inne karty pamięci nie są wykrywane przez posiadaną kamerę firmy Sony, oznacza to, że urządzenie prawdopodobnie uległo awarii i może wymagać naprawy.